Tiếp công dân định kỳ tháng 10

Ngày 02/10, đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì tiếp công dân kỳ đầu tháng 10. Cùng tham gia buổi tiếp dân có thường trực các ban của HĐND, lãnh đạo các phòng ban chức năng thành phố.

Quang cảnh buổi tiếp công dân.

Tại buổi tiếp dân, Hội đồng Tiếp công dân thành phố đã nghe và cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết về 12 vụ việc kiến nghị, phản ánh của người dân với các nội dung như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp quyền sử dụng đất; xác nhận ranh giới và nguồn gốc đất, kiến nghị về đơn giá đền bù GPMB đối với các dự án cùng một số nội dung kiến nghị khác.

Qua nghe ý kiến kiến nghị của người dân, Hội đồng tiếp công dân thành phố đã cho ý kiến chỉ đạo giải quyết một số vụ việc; đồng thời giao các phòng ban ngành chức năng, UBND các xã, phường xem xét, giải quyết các vụ việc liên quan theo đúng trình tự, quy định, trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện các quyền lợi hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật.

Hội đồng tiếp công dân thành phố cũng đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến đất đai để người dân nắm được, làm cơ sở để thực hiện việc tiếp công dân một cách hiệu quả.

Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12747 Tổng lượt truy cập 15299683