Thông tin quy hoạch

Công văn số 3808/UBND ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về việc thực hiện thông báo số 1334 -TB/TU ngày 20/12/2023 của Thành uỷ...

Trong quá trình phát triển, tỉnh Quảng Ninh luôn xác định quy hoạch phải đi trước một bước và luôn luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong lãnh đạo, chỉ...

Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung TP Uông Bí đến năm 2040

Quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của...

Công văn số 3450/UBND ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về việc thực hiện thông báo số 1303-TB/TU ngày 17/11/2023 của Thành uỷ...

Quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án...

Ngày 3/11, đồng chí Bùi Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì họp đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và dự thảo Kế...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3757 Tổng lượt truy cập 91138755