Thành phố Uông Bí tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025

Từ nay đến năm 2025, Thành phố Uông Bí đề ra mục tiêu tiếp tục giữ vững kết quả xây dựng nông thôn mới đã đạt được; đồng thời đưa chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đi vào chiều sâu và bền vững.

Trong đó, thành phố phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người của dân cư nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020 (năm 2020 đạt 76,9 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch của dân cư nông thôn giữ vững 100%, nước sạch sử dụng từ công trình cấp nước tập trung đạt trên 65%; không còn hộ nghèo; tỷ lệ dân nông thôn có thẻ bảo hiểm y tế đạt 100%. Phấu đấu trong năm 2023, xã Thượng Yên Công trở thành phường, đưa số đơn vị hành chính cấp xã trở thành phường là10/10, không còn xã trên địa bàn thành phố.

Xã Thượng Yên Công đón nhận Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Mai Hương

Để đạt được các mục tiêu đề ra, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, đầu tư xây mới và sửa chữa các cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh như: đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, hệ thống đường điện, trường học, công trình cấp nước sinh hoạt. Ưu tiên đầu tư các công trình cấp thiết nhất phục vụ nhu cầu cộng đồng, các công trình đang cần được cải tạo, nâng cấp. Chủ động lồng ghép các chương trình, dự án để xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng trên cùng một địa bàn, làm tiền đề cho xã Thượng Yên Công hoàn thiện các tiêu chí lên phường. Đẩy nhanh việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhằm nâng cao về khối lượng và chất lượng sản phẩm nông nghiệp sử dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển các hoạt động thương mại gắn với sản xuất nông nghiệp nông thôn, góp phần thúc đẩy sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Duy trì thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và các chính sách khác có liên quan theo hướng bám sát Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiếu mẫu giai đoạn 2021-2025; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn giai đoạn 2021-2025 đã ban hành, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố nói chung và khu vực nông thôn nói riêng, triển khai thực hiện các dự án mô hình giảm nghèo bền vững như hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo dựa vào cộng đồng...

Hải Ninh

Tin tức khác

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 10524 Tổng lượt truy cập 15434121