Tài liệu HĐND Thành Phố khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Mới đây, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Báo cáo số 10/BC-HĐND về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03...

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 03/2/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND phường Trưng...

Mới đây, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Báo cáo số 05/BC-HĐND về kết quả hoạt động của thường trực HĐND tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02...

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Uông Bí hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm...

Mới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 81/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường Yên tử kéo dài đoạn từ...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 65094 Tổng lượt truy cập 5258274