Tài liệu HĐND Thành Phố khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 10/01/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố Uông Bí về Chương trình công tác năm 2024.

Báo cáo số 179/BC-HĐND ngày 25/11/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm...

Kế hoạch số 220/KH-TTHĐND ngày 28/12/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Uông Bí về thực hiện chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2024.

Báo cáo số 214/BC-TTHĐND ngày 18/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí về kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân thành phố.

Báo cáo số 180/BC-HĐND ngày 20/11/2023 của HĐND thành phố Uông Bí về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm...

Công văn số 3240/UBND ngày 01/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quyết định các biện...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 34452 Tổng lượt truy cập 90668705