Sản phẩm OCOP

Những ngày này, về với vùng vải Phương Nam TP Uông Bí, đâu đâu cũng sôi động không khí thu hái, mua bán vải. Các nhà vườn huy động tối đa nhân lực để...

Từ ngày 15-5, Ban điều hành Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm (gọi tắt là Ban điều hành OCOP tỉnh) phối hợp với UBND TP Uông Bí mở 3 điểm bày...

Hợp tác xã thảo dược Yên Tử là một cơ sở sản xuất có đăng ký các sản phẩm thuộc chương trình OCOP của tỉnh Quảng Ninh. Nhằm góp phần quảng bá, thúc...