Quyết tâm viết tiếp kỳ tích về tăng trưởng

Năm 2023, Quảng Ninh xác định chủ đề công tác năm là “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân” gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023). Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, ý chí tự lực, tự cường, Quảng Ninh đã hoàn thành toàn diện 15/15 chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Trong đó, với GRDP năm 2023 ước đạt 11,03%, Quảng Ninh tiếp tục lập kỳ tích với 9 năm tiên tiếp đạt đà tăng trưởng kinh tế 2 con số (2015 - 2023). GRDP của Quảng Ninh cao gấp đôi bình quân chung cả nước và đứng đầu đồng bằng sông Hồng. Cùng với đó, các chỉ tiêu về kinh tế khác của Quảng Ninh đều đạt cao như: quy mô nền kinh tế ước đạt trên 310.000 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2020; thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 55.600 tỷ đồng, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 03 tỷ USD, gấp 3,1 lần kế hoạch năm, đang dẫn đầu cả nước. Tỉnh cũng tạo bước chuyển lớn trong phát triển văn hoá - xã hội, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, hoàn thành nhiều mục tiêu của cả giai đoạn 2020 - 2025. GRPD bình quân đầu người năm 2023 ước đạt trên 9.400 USD, gấp 1,4 lần so với năm 2020; tạo ra hơn 21.000 việc làm tăng thêm. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong Vùng đồng bằng sông Hồng được phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành phê duyệt Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh.

Năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định chủ đề năm là: “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”. Đồng thời, đặt ra một số mục tiêu quan trọng như: Tiếp tục phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng đạt trên 10%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 55.600 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%, trọng điểm là thu hút vốn FDI ít nhất 03 tỷ USD; phát triển mới ít nhất 2.000 doanh nghiệp; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 11%. Ngoài ra, tỉnh cũng phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa trên 73%; giữ vững vị trí nhóm đứng đầu cả nước về các Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI.

Mục tiêu tăng trưởng đạt trên 10% vào năm 2024 của Quảng Ninh là khá cao, cao gần gấp đôi so với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của cả nước đã được Quốc hội thông qua (tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 6,0 - 6,5%). Trong khi đó, dự báo tình hình kinh tế Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung trong năm tới vẫn chịu nhiều khó khăn do chịu tác động bởi các cuộc xung đột địa chính trị.

Để đạt được mục tiêu này, Quảng Ninh sẽ thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế trên nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố đổi mới sáng tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, tham gia sâu rộng vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Trong đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại khu vực công nghiệp, tăng nhanh quy mô và tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo; phát triển hợp lý, bền vững ngành công nghiệp khai khoáng, trọng tâm là ngành Than. Đồng thời, phát triển dịch vụ tổng hợp hiện đại ngày càng giữ vai trò chủ đạo; du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với phát triển kinh tế biển bền vững; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư công. Cùng với đó là tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng…

Việc đặt chỉ tiêu ở mức cao thể hiện quyết tâm của Quảng Ninh trong năm 2024, đồng thời cũng đáp ứng được mong muốn của người dân về sự phát triển của tỉnh. Nhân dân trong tỉnh rất tự hào về thành tựu 60 năm xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Ninh; thành quả sau hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong vòng 01 thập kỷ trở lại đây, đặc biệt là kết quả nổi bật, toàn diện, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XV đến nay đã và đang tạo nền tảng vững chắc, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo Bảo Bình/baoquangninh.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 47933 Tổng lượt truy cập 86568832