Quyết tâm thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh

Quảng Ninh là một địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển ngành công nghiệp khai khoáng, nhưng đồng thời cũng có những giá trị nổi trội, khác biệt để phát triển du lịch, dịch vụ. Lợi thế này đặt ra thách thức cho tỉnh Quảng Ninh trong phát triển kinh tế đó là vừa đảm bảo khai thác được tiềm năng, thế mạnh nhưng phải bảo vệ được môi trường sinh thái của tỉnh. Công tác bảo vệ môi trường (BVMT) luôn được cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ đặc biệt quan tâm.

Ngày 12/3/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU "Về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022". Tại đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định công tác BVMT đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của tỉnh. Nghị quyết Đại hội ghi rõ mục tiêu: “Đến năm 2030 xây dựng, phát triển Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu”. Tiếp đó, ngày 26/9/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030”.

Giai đoạn 2018-2022, cấp tỉnh đã ban hành 40 văn bản nhằm cụ thể hóa công tác BVMT, trong đó Tỉnh ủy ban hành 3 nghị quyết, HĐND tỉnh ban hành 7 nghị quyết về cơ chế, chính sách, UBND tỉnh ban đã hành 30 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác BVMT. Tỉnh đã lập đồng bộ các quy hoạch chiến lược về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên than, khoáng sản, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời, ban hành đồng bộ hệ thống các văn bản chỉ đạo, một số cơ chế, chính sách; huy động các nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh với ngành Than trong xử lý những vấn đề về bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

Tại Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-TTg, Quảng Ninh tiếp tục nhấn mạnh quan điểm then chốt là phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, tiếp tục chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” dựa vào 3 trụ cột: thiên nhiên, con người và văn hoá. Quy hoạch đã đề ra phương hướng phát triển cụ thể cho các ngành, lĩnh vực quan trọng, trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp xanh, tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao.

Cùng với đó, Quảng Ninh đã sớm ban hành các chủ trương, định hướng về công tác BVMT có tính chất chuyên sâu để chỉ đạo và tổ chức thực hiện, triển khai hướng tiếp cận nền kinh tế xanh tới mục tiêu lồng ghép các biện pháp BVMT vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội nhằm thực hiện và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn về môi trường không khí, nước và kiểm soát chất lượng đất, quản lý chất thải rắn, quản lý đa dạng sinh học và các vấn đề biến đổi khí hậu… Tỉnh cũng đã xây dựng quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu sự suy thoái của tài nguyên thiên nhiên, nguy cơ ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, nâng cao năng lực quản lý môi trường của tỉnh.

Nhiều kế hoạch tổ chức các hoạt động về BVMT đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và thường xuyên trong toàn tỉnh được triển khai như: Chống rác thải nhựa, thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và hóa chất bảo vệ thực vật không được phép sử dụng tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn năm 2019 – 2020, tăng cường kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 và vỏ lọ vắc xin COVID-19 phát sinh do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh… Nhờ đó, năm 2022, Quảng Ninh nằm trong tốp 5 các địa phương có Chỉ số xanh cấp tỉnh PGI với 17.12 điểm.

Quan điểm của tỉnh Quảng Ninh là không thu hút đầu tư bằng mọi giá; không đánh đổi công bằng, tiến bộ xã hội và môi trường để “chạy theo” tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Tỉnh quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước; suy thoái, cạn kiệt tài nguyên, suy giảm đa dạng sinh học; cải thiện chất lượng môi trường; sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; chủ động và tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập. Đồng thời, hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ít phát thải, các-bon thấp. Từ đó, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và thuộc nhóm các địa phương đi đầu cả nước về thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia.

Theo Bảo Bình/baoquangninh.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12689 Tổng lượt truy cập 15299592