Nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính ở TP Uông Bí

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, TP Uông Bí đã tập trung đẩy mạnh công tác CCHC theo hướng sát với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và nhân dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Cán bộ Trung tâm hành chính công thành phố hướng dẫn doanh nghiệp tra cứu thông tin.

Trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính, TP Uông Bí luôn tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC trên địa bàn; trong đó, thành phố đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực theo vị trí việc làm; đồng thời rà soát, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong các đơn vị phù hợp, tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ. Việc chủ động lựa chọn cán bộ phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại là những người có năng lực, tâm huyết nên ngay từ việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đều cơ bản bảo đảm đúng quy định. Hồ sơ giải quyết trong ngày được xử lý dứt điểm, hồ sơ cần xác minh, bổ sung giấy tờ đều có phiếu hẹn, trả kết quả đúng thời gian. Với những hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, phường, thành phố thì hướng dẫn công dân đến cấp có thẩm quyền theo đúng quy định. Để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, UBND thành phố còn thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 288 TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm. Các TTHC trước khi đưa vào Trung tâm đều được rà soát, cắt giảm, đơn giản về thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục và cắt giảm về thời gian giải quyết so với thời gian quy định của pháp luật. Đến nay 91,6% số TTHC giải quyết tại Trung tâm đã được cắt giảm thời gian; tỷ lệ thời gian được giảm so với thời gian quy định pháp luật là 53,28%. Việc giải quyết TTHC của người dân được thực hiện theo nguyên tắc “Tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt tại Trung tâm”.

Cán bộ Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” tại phường Quang Trung (TP Uông Bí) giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Đến nay 100% TTHC thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt tại Trung tâm HCC. Các TTHC giải quyết đảm bảo thời gian theo quy định, rõ ràng trong từng quy trình, công khai trong từng thủ tục; các khâu hướng dẫn, nhận, thẩm định, giải quyết, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả cho công dân, tổ chức chính xác, thuận tiện. Tính từ đầu năm nay đến ngày 15-6, Trung tâm HCC thành phố đã tiếp nhận, giải quyết trên 4.027 hồ sơ thuộc các lĩnh vực, trong đó tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn các hồ sơ đạt 100%.

Đến nay 11/11 xã, phường của thành phố đã đưa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại vào hoạt động, góp phần đồng bộ hoá quy trình giải quyết TTHC toàn thành phố. Bằng hệ thống phần mềm một cửa liên thông, phần mềm quản lý văn bản, nhiều TTHC của công dân đã được tiếp nhận trực tiếp tại địa phương và chuyển về Trung tâm HCC giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay Trung tâm đã tiếp nhận 15 TTHC liên thông 2 cấp (phường, thành phố) và 18 TTHC liên thông 3 cấp (phường, thành phố, tỉnh), góp phần đơn giản hoá TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Chị Nguyễn Phương Thảo, khu 4, phường Quang Trung, TP Uông Bí đến bộ phận một cửa huyện làm thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần đến cơ quan chức năng giải quyết hồ sơ tôi phải đi lại nhiều lần để bổ sung các loại giấy tờ, tự đi xin xác nhận của nhiều phòng chuyên môn rất vất vả. Nay được cán bộ hướng dẫn, thủ tục giải quyết nhanh chóng, tôi rất hài lòng”.

Thành phố cũng tiến hành niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật TTHC mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử thành phần và tại Trung tâm Hành chính công thành phố. Ngoài ra, còn thường xuyên chỉ đạo Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các xã, phường, lồng ghép với một số lớp tập huấn, hội nghị khác để tuyên truyền về các TTHC và công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết, trả hồ sơ cho công dân tại Trung tâm Hành chính công thành phố.

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu điện cũng được thành phố tăng cường đẩy mạnh.

Có thể thấy, hoạt động của Trung tâm hành chính công thành phố và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường đã từng bước đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả; tỷ lệ TTHC đưa vào giải quyết tại các Trung tâm hành chính công thành phố, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã, phường ngày càng tăng; các phòng, ban, ngành chuyên môn, các xã, phường cũng như mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quy trình giải quyết TTHC luôn đề cao trách nhiệm trong việc giải quyết TTHC, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm luôn phải chú trọng thực hiện, nên kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công thành phố đã đáp ứng yêu cầu theo quy định, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt tỷ lệ cao.

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu điện cũng được thành phố tăng cường đẩy mạnh, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của tổ chức, cá nhân. Qua đó, giảm được tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và khắc phục sự nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

TP Uông Bí xác định, thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền điện tử chính là sự hài lòng của người dân đối với các cơ quan nhà nước mà mục tiêu là công dân được thụ hưởng thái độ và văn hóa phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức; quy trình giải quyết thủ tục, hồ sơ được giám sát bằng công nghệ thông tin, vừa hiệu quả vừa bảo đảm tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan Nhà nước, hạn chế sự phiền hà, nhũng nhiễu cho công dân. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp lãnh đạo và sự đồng lòng, phấn đấu từ các ngành, các cấp, có thể tin chắc rằng, trong thời gian tới, hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông sẽ mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC; góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, hiện đại phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở TP Uông Bi.

Theo QNP

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1110 Tổng lượt truy cập 9366521