MTTQ xã Thượng Yên Công: Tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Trong nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ xã Thượng Yên Công và các tổ chức thành viên đã quan tâm đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động; chú trọng làm tốt công tác tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi nhân dân; đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vào cuộc sống. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, các hoạt động xã hội được đông đảo Nhân dân hăng hái tham gia. Qua đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, phát huy đồng thuận xã hội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Huyền Trang - Mai Hương (Thực hiện)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 11016 Tổng lượt truy cập 90704131