Video

Đang tải ...

Lớp bồi dưỡng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tham quan, học tập tại Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

Ngày 27/3, Lớp bồi dưỡng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đã tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 10249 Tổng lượt truy cập 90702868
Liên kết khác