Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

Ngày 28/3, Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị: Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Cán bộ chủ chốt theo quy trình để thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 theo Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Tại các hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Cán bộ chủ chốt, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày tờ trình về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Theo đó, qua rà soát, số lượng quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 hiện đáp ứng được yêu cầu, do vậy chưa bổ sung quy hoạch. Hiện bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với nhiệm kỳ 2025 – 2030 lần 1 theo nguyên tắc: rà soát đưa ra khỏi quy hoạch đối với các đồng chí đã thực hiện quy hoạch chuyển công tác ra khỏi Đảng bộ tỉnh hoặc quá tuổi quy hoạch; bổ sung quy hoạch đối với Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030, trong đó ưu tiên cán bộ trẻ, cán bộ được đào tạo bài bản các ngành tỉnh cần… đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị Cán bộ chủ chốt.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Việc bổ sung quy hoạch cán bộ là công việc hệ trọng, nhằm chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược, cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng. Đây cũng là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đại biểu dự hội nghị phát biểu ý kiến, giới thiệu bổ sung cán bộ quy hoạch.

Với tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ phải đảm bảo đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của Trung ương; coi trọng chất lượng, cân đối hài hòa, hợp lý, liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ; đặc biệt, phấn đấu cơ cấu hài hòa, hợp lý giữa các độ tuổi. Cần thống nhất nhận thức, hành động để nâng cao công tác cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì sự phát triển của tỉnh và hạnh phúc nhân dân…

Các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch.

Các đại biểu tham gia rà soát, giới thiệu bổ sung quy hoạch cần nêu cao trách nhiệm, nghiên cứu kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu để lựa chọn, phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ có chất lượng; đồng thời, đánh giá đúng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ có triển vọng.

Sau khi nghe hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tại các hội nghị, các đại biểu đã tiến hành giới thiệu, lựa chọn, bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại biểu bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 tại hội nghị Cán bộ chủ chốt.

Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu tại hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Cán bộ chủ chốt đã thực hiện các bước theo đúng Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/2/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về “một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ”. Qua các bước, các đồng chí được lựa chọn, giới thiệu để bổ sung quy hoạch đều đạt tỷ lệ phiếu đồng ý cao.

Theo Đỗ Phương/baoquangninh.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12529 Tổng lượt truy cập 90706772