Hội nghị nghe báo cáo công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đối với đất rừng đất nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Chiều ngày 2/4, đồng chí Bùi Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đối với đất rừng đất nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Quang cảnh cuộc họp.

Trên địa bàn thành phố Uông Bí hiện có 1.334 hộ được giao đất, cấp giấy CNQSD đất rừng, bằng 2309,65ha; có 1 hộ gia đình đang sử dụng đất rừng được nhà nước cho thuê đất với diện tích 0,57ha; còn 1.339,0ha đất rừng chưa giao, chưa cho thuê trên toàn địa bàn thành phố và 226 hộ đang quản lý, sử dụng đất rừng với diện tích 452,68ha nhưng chưa được giao đất và cho thuê đất.

Đối với đất nuôi trồng thủy sản, thành phố Uông Bí hiện có 242 hộ với 388,5ha, giảm 30,64ha so với số liệu năm 2023; 117 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nuôi trồng thủy sản được nhà nước cho thuê đất và giao thầu quản lý; còn 410,6ha đất nuôi trồng thủy sản chưa giao, chưa cho thuê.

Đồng chí Bùi Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại biểu các phòng, ban, ngành liên quan thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường báo cáo, đồng chí Bùi Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Văn phòng đăng ký cấp quyền sử dụng đất cùng phòng Tài nguyên và Môi trường thống kê, rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất, cấp GCN QSDĐ đất rừng, đất NTTS từ trước đến nay phân loại theo từng xã, phường; cung cấp danh sách cho UBND các xã, phường căn cứ rà soát lại toàn bộ hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp GCN QSDĐ đất rừng, đất NTTS trên địa bàn. Yêu cầu UBND các xã, phường: khẩn trương kiện toàn lại Ban Chỉ đạo rà soát công tác QLNN về đất rừng, đất NTTS; xây dựng kế hoạch thực hiện và thành lập tổ rà soát để triển khai rà soát công tác quản lý đất rừng, đất NTTS trên địa bàn; Phối hợp với Văn phòng đăng ký cấp quyền sử dụng đất rà soát lại các trường hợp hiện đang sử dụng đất mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phối hợp với Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các trường hợp có đất rừng, đất NTTS vi phạm xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích, tổng hợp báo cáo UBND thành phố để có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật; Khi tham mưu UBND thành phố cấp đất, giao đất, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng cho các hộ dân phải phối hợp Hạt Kiểm lâm xác định cụ thể Chủ rừng và quá trình quản lý, sử dụng rừng và đất rừng làm cơ sở để xét duyệt cấp mới, cấp đổi lại GCN QSDĐ đất rừng theo quy định; Tiếp tục kiểm tra, rà soát công tác quản lý, theo dõi, lưu trữ, bàn giao hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác quản lý quỹ đất công và đất công ích 5% theo quy định.

Mai Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4370 Tổng lượt truy cập 91139904