Hội nghị BTV thường kỳ tháng 9

Chiều ngày 27/9, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị BTV thường kỳ để nghe và cho ý kiến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tại hội nghị đã chỉ rõ, 9 tháng đầu năm, trong bối cảnh tiếp tục gặp nhiều khó khăn, một số mặt còn khó khăn hơn trước, song thành phố Uông Bí đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên tinh thần quyết tâm cao; sâu sát kỹ lưỡng đến cơ sở, quyết liệt hành động vì lợi ích chung và đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường toàn diện; chú trọng làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định theo hướng đúng nguyên tắc, đề cao dân chủ và kỷ cương; dân chủ, đổi mới trong công tác cán bộ; chủ động công tác phát triển đảng viên, đến nay đã đạt 95,6% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy nhanh tiến độ; công tác dân vận được quan tâm triển khai đồng bộ; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại hội nghị.

Về kinh tế - xã hội, thành phố tiếp tục giữ được đà tăng trưởng, một số ngành kinh tế có sự phục hồi nhanh sau đại dịch COVID-19, đặc biệt lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Nhiều công trình, dự án mới được triển khai, nhất là khu vực tư nhân, tạo chuyển biến đáng chú ý. 9 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.900 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giao thành phố thu ước đạt trên 465 tỷ đồng. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác GPMB cũng đạt được những kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng tiến độ, gắn với giải quyết khiếu nại, kiến nghị của người dân. Công tác quản lý trật tự đô thị, môi trường, văn minh đô thị được cải thiện rõ nét; công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục đạt kết quả tích cực. Thành phố được vinh danh vị trí thứ nhất 03 chỉ số (chỉ số mức độ phát triển về Công nghệ thông tin và Truyền thông ICT; chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện DGI; chỉ số Cải cách hành chính PAR-INDEX).

Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Chủ đề công tác năm được thành phố triển khai hiệu quả; huy động sự vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư chung tay xây dựng, chỉnh trang đô thị thành phố, thiết thực nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; an sinh xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, lao động việc làm tiếp tục được quan tâm; sớm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát, công tác giảm nghèo đạt hiệu quả. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở những ý kiến thảo luận của các đồng chí trong BTV và đại diện một số phòng, ban, đơn vị chuyên môn, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023, trong đó: Chú trọng hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng, bảo đảm các quy định và điều kiện thực tiễn; triển khai có hiệu quả Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế: phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; nắm chắc, quản lý, rà soát chặt chẽ các nguồn thu, đảm bảo chống thất thu các nguồn thu hợp pháp; quyết tâm, quyết liệt trong công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng; thường xuyên thực hiện báo cáo tiến độ triển khai các dự án...

Hồng Nhung

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12505 Tổng lượt truy cập 15299195