Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy tháng 9

Ngày 25-9, BTV Thành ủy Uông Bí tổ chức hội nghị tháng 9. Đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

Đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018. Trong 9 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở được quan tâm củng cố, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. Các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố đã hoàn thành kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định.

Công tác điều hành của chính quyền tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực, quyết liệt thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh và thành phố. Kinh tế có mức tăng trưởng khá, vốn đầu tư xã hội tăng, thu ngân sách đạt khá so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng trưởng; quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy cần thống nhất, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tập trung đánh giá, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch; có giải pháp hiệu quả thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm 2018.

Quang cảnh hội nghị.

Cũng tại hội nghị, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đã nhất trí điều chỉnh đề án hỗ trợ chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất vôi thủ công trên địa bàn. Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các phòng chức năng nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện đề án hỗ trợ trên cơ sở đúng đối tượng, sát thực tế, sớm hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện theo lộ trình.

Hội nghị cũng đã nghe thông báo kết luận của Ban thường vụ Thành ủy về kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với chương trình hành động số 30A-Ctr/TU ngày 8/8/2013 của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/7/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về “Một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên”.

Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 86785 Tổng lượt truy cập 90901991