Đánh giá kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 16-7, đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dự, chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm, công tác CCHC tiếp tục được UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuẩn hoá bộ thủ tục, kịp thời cập nhật, sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp; chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên; thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đầy đủ bằng các hình thức thiết thực, thích hợp; việc giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được thực hiện đúng, kịp thời. 

Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

UBND thành phố thường xuyên quan tâm rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cao theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Hiện, 100% các văn bản đi, đến, các nội dung chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ của các phòng, đơn vị được chuyển qua hòm thư công vụ; 100% CBCCVC sử dụng hòm thư công vụ.

Lãnh đạo phòng Văn hoá thông tin phát biểu.

Tính đến ngày 25-5, Trung tâm HCC thành phố tiếp tục giải quyết 447 hồ sơ, tiếp nhận mới tổng số 14.958 hồ sơ thuộc các lĩnh vực, đã giải quyết được 14.957 hồ sơ, 448 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Trong đó, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính viễn thông 3.251 hồ sơ; thu xử phạt vi phạm hành chính giao thông 698 hồ sơ; thu thuế lĩnh vực đất đai và xây dựng là 1.105 hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường tiếp nhận tổng số 17.278 hồ sơ thuộc các lĩnh vực, trong đó giải quyết được 17.157 hồ sơ, 121 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Lãnh đạo phòng Tài chính phát biểu.

Để nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công, trong thời gian qua, các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các Chỉ thị, chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy, Thành ủy; làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân về CCHC, tăng cường chất lượng quản trị và hành chính công; thực hiện tốt việc tổ chức các cuộc tiếp xúc, trao đổi giữa người dân với chính quyền; lắng nghe, giải quyết ý kiến phản ánh, kiến nghị, đóng góp của người dân. 

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị, xã, phường tiếp tục duy trì điểm số những lĩnh vực đạt cao; tập trung tìm tòi, nghiên cứu khắc phục những tồn tại, hạn chế lĩnh vực có số điểm thấp; rà soát, đơn giản hóa, nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, đặc biệt trong quản lý đất đai, xây dựng đô thị, an ninh trật tự…; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đổi mới quy trình làm việc nhằm giải quyết nhanh nhất các thủ tục hành chính liên quan đến các tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

Hồng Nhung

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 19197 Tổng lượt truy cập 9069228