Đảng ủy Công ty than Hồng Thái - TKV khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

Từ ngày 22-27/8/2016 Đảng ủy Công ty than Hồng Thái - TKV mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Tham gia lớp lý luận chính trị có 74 đảng viên mới, trong đó Đảng bộ Than Hồng Thái 54 đồng chí, Đảng bộ Công ty cơ khí ô tô Uông Bí 11 đồng chí, Đảng bộ Công ty Cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ 1 đồng chí, Đảng bộ trường cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam 8 đồng chí.

Đồng chí Bùi Khắc Trực – Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh phát biểu khai mạc lớp học.

Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Bùi Khắc Trực - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Đức Vịnh Bí thư Đảng ủy Công ty than Hồng Thái - TKV cùng các đồng chí là giảng viên được phân công lên lớp.

Đồng chí Nguyễn Đức Vịnh, Bí thư Đảng ủy Công ty than Hồng Thái - TKV phát biểu tại lễ khai giảng.

Trong quá trình học tập, học viên đã được các giảng viên thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh và Đảng ủy Công ty than Hồng Thái truyền đạt 9 chuyên đề cơ bản:  Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành Than và Công ty trong thời gian tới; Tăng cường quốc phòng và an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập của mỗi cá nhân. Lớp lý luận chính trị cho đảng viên mới là dịp để bồi dưỡng và phát triển đảng viên, giúp cho mỗi học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị qua đó tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức và xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Ngọc Tân (CTV)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4363 Tổng lượt truy cập 662196848