Đảng bộ Than Hồng Thái tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 20-8-2016 Đảng bộ Công ty than Hồng Thái tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho 663 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư  Đảng ủy Than Quảng Ninh; Đồng chí Nguyễn Đức Vịnh - Bí thư Đảng ủy, các đồng chí ủy viên BCH Đảng ủy Công ty, các đồng chí Bí thư các Chi bộ và 663 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư  Đảng ủy Than Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh thông báo tình hình phát triển thuận lợi khó khăn chung hiện nay của các đơn vị trong toàn Tập đoàn và truyền đạt các nội dung, quan điểm cơ bản của Đảng trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc XII, Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng”…

Ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII, Đồng chí Nguyễn Đức Vịnh Bí thư Đảng ủy thay mặt BCH Đảng bộ Công ty đã phổ biến chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Công ty than Hồng Thái - TKV. Tập trung vào các vấn đề chính như: Thực hiện nhiệm vụ SXKD; công tác AT-VSLĐ; công tác bảo vệ môi trường; thực hiện các dự án đầu tư; công tác quản trị chi phí; thực hiên tái cơ cấu doanh nghiệp; công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể…

Đồng chí Nguyễn Đức Vịnh - Bí thư Đảng uỷ Công ty chủ trì hội nghị. 

Điểm mới trong học tập, quán triệt  nghị quyết Đại hội XII của Đảng lần này là 100% Đảng viên phải viết bài thu hoạch cá nhân. Việc viết thu hoạch tập trung vào những nội dung cơ bản như: nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tích, hạn chế và nguyên nhân) những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết; các nhiệm vụ chủ yếu trong chương trình hành động thực hiện theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Công ty, từ đó liên hệ, vận dụng vào công việc của mỗi cá nhân ở đơn vị mình góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.   

Ngọc Tân (CTV)

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4821 Tổng lượt truy cập 662201036