Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri phường Phương Đông

Sáng 20/11, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV và đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng Tổ Đại biểu HĐND thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Phương Đông.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri phường Phương Đông.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thông tin đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và nội dung chương trình Kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối năm 2023; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, đại biểu HĐND tỉnh thông tin tình hình phát triển KT-XH tỉnh năm 2023.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; thông báo nội dung dự kiến chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố khóa XX. Theo đó, năm 2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, UBND thành phố đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và HĐND thành phố để triển khai nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 13,5%; cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tổng sản phẩm bình quân đầu người đến cuối năm 2023 đạt 10.025 USD/người (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Đại biểu HĐND thành phố cũng báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND thành phố khóa XX.

Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, đại biểu HĐND thành phố báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Tại đây, 11 đại biểu cử tri đã phát biểu ý kiến, kiến nghị liên quan 21 nội dung. Trong đó, cử tri đề nghị nâng cấp hạ tầng giao thông một số tuyến đường để đảm bảo đồng bộ chỉnh trang đô thị; nâng cấp một số tuyến mương, đường nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng Nhà văn hóa khu Bí Trung 2…

Đại biểu cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố đã tiếp thu. Lãnh đạo UBND thành phố đã trao đổi, trả lời làm rõ các vấn đề thuộc thẩm quyền; những ý kiến còn lại, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp thu, ghi nhận, truyền đạt đến các cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời đến cử tri trong thời gian sớm nhất.

Đại biểu HĐND thành phố báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Hồng Hoàn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12249 Tổng lượt truy cập 15298644