Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị thẩm định sách giáo khoa lớp 5, 9 và 12

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 5, 9 và 12 từ năm học 2024-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo số 367/TB-BGDĐT về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa của 3 khối lớp này.

Theo đó, các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đề nghị thẩm định sách giáo khoa đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa của môn học, hoạt động giáo dục lớp 5, lớp 9 và lớp 12 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trước ngày 24/3.

Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa bao gồm: số lượng bản mẫu sách giáo khoa, thuyết minh về bản mẫu sách giáo khoa; mục đích biên soạn, đối tượng và phạm vi sử dụng; quá trình, kết quả thực nghiệm...

Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa cũng cần có nội dung tiếp thu các ý kiến, nhận xét, đánh giá bản mẫu sách giáo khoa của các nhà khoa học, nhà giáo dục, giáo viên; bản phân phối chương trình...

Thời gian tiếp nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa được phân chia theo từng mốc thời gian. Trong đó, đối với lớp 5 là từ ngày 15 đến ngày 30/6; đối với lớp 9 từ ngày 15 đến hết ngày 20/6; đối với lớp 12 từ ngày 20 đến hết ngày 26/6.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 đường Đại Cồ Việt, (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hiện nay, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang được triển khai ở lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10. Năm học 2023-2024, sách giáo khoa mới sẽ được triển khai ở lớp 4, 8 và 11; năm học 2024-2025 triển khai ở lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Theo nhandan.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 19612 Tổng lượt truy cập 9070003