Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Những năm qua, phần lớn tổ chức phi chính phủ (NGO) trong nước và nước ngoài ở Việt Nam đã phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động hợp tác hỗ...

Chiều 15/9, Ban chỉ đạo 35 thành phố Uông Bí họp đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023. Đồng...

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ...

Quyền con người là các đặc quyền tự nhiên, bắt nguồn từ phẩm giá vốn có của tất cả mọi người, được ghi nhận, bảo đảm bằng pháp luật quốc gia và quốc...

Kế hoạch số 1695/KH-HĐPH ngày 09/08/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố về triển khai tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm...

Đảng ta xác định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà...

Mặc dù ý nghĩa, vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam là vô cùng quan trọng và không thể phủ nhận, song với âm mưu đòi “phi...

Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong 93 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi...

Ngay từ những ngày thành lập, Đảng ta đã xác định chính sách dân tộc có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, là...

Ngày 15/11/2018, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (Luật số 29/2018/QH14). Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được ban...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1088 Tổng lượt truy cập 13807864