Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản

THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: QUYỀN SỬ DỤNG CỦA 92 Ô ĐẤT (TỔNG DIỆN TÍCH 11.383,6M2) TẠI QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ KHU 8; QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ TỰ XÂY KHU 10 VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ ĐỒI HANG HÙM, PHƯỜNG QUANG TRUNG, THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí
Địa chỉ: Số 01 Đinh Tiên Hoàng, phường Quang Trung

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh

Địa chỉ: tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 13/05/2021

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: trụ sở UBND phường Quang Trung; địa chỉ: Số 01 Đinh Tiên Hoàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.


 

STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG NƠI CÓ TÀI SẢN GIÁ KHỞI ĐIỂM TIỀN ĐẶT TRƯỚC GHI CHÚ
1 Quyền sử dụng của 92 ô đất (tổng diện tích 11.383,6m2) tại Quy hoạch khu dân cư khu 8; Quy hoạch khu dân cư tự xây khu 10 và Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đồi Hang Hùm, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân). Tài sản bán riêng từng ô đất theo nguyên hiện trạng Tại các ô đất đấu giá thuộc Quy hoạch khu dân cư khu 8; Quy hoạch khu dân cư tự xây khu 10 và Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đồi Hang Hùm, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 71,000,000 VNĐ  


Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:30 22/04/2021      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:30 10/05/2021
 

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá hợp lệ liên tục từ ngày 22/4/2021 đến ngày 10/5/2021 (trong giờ hành chính: buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút), cụ thể như sau: - Từ ngày 22/4/2021 đến ngày 05/5/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh; phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. - Ngày 06, 07/5/2021 và ngày 10/5/2021 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí; địa chỉ: Số 01 Đinh Tiên Hoàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:30 10/05/2021      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:30 12/05/2021

 

Danh mục các ô đất

 

 

Theo Cổng TTĐT quốc gia về đấu giá tài sản

 

https://dgts.moj.gov.vn/thong-bao-cong-khai-viec-dau-gia/quyen-su-dung-cua-92-o-dat-tong-dien-tich-113836m2-tai-quy-hoach-khu-dan-cu-khu-8-quy-hoach-khu-dan-cu-tu-xay-khu-10-va-quy-hoach-xay-dung-ty-le-1500-khu-dan-cu-doi-hang-hum-phuong-quang-trung-thanh-pho-uong-bi-tinh-quang-ninh-nha-nuoc-giao-dat-co-thu-tien-su-dung-dat-cho-ho-gia-dinh-ca-nhan-tai-san-ban-rieng-tung-o-dat-theo-nguyen-hien-trang-66467.html

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4557 Tổng lượt truy cập 662199123