Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 8 ô đất tại TP Uông Bí

Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 08 ô đất gồm: 02 ô đất thuộc Khu QH cấp đất ở xen cư tại tổ 34A, khu 12, phường Quang Trung; 02 ô đất thuộc Khu QH cấp đất dân cư xen kẽ tổ 1, khu 1, phường Trưng Vương; 01 ô đất thuộc Khu QH cấp đất nhỏ lẻ tổ 3, khu 3, phường Thanh Sơn và 03 ô đất thuộc Khu QH tái định cư nhà máy điện Uông Bí  tại phường Băc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, chi tiết như sau:

STT

TÊN QUY HOẠCH

Ô SỐ

DIỆN TÍCH (m2)

 ĐƠN GIÁ KHỞI ĐIỂM (đồng/m2)

GIÁ KHỞI ĐIỂM (đồng/ô đất)

TIỀN ĐẶT TRƯỚC (đồng/ ô đất)

PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ
(đồng/hồ sơ)

I

Khu QH cấp đất ở xen cư tại tổ 34A, khu 12, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí

Ô số 01

643,5

2.150.000

1.383.525.000

100.000.000

500.000

Ô số 02

125,20

2.150.000

269.180.000

20.000.000

200.000

02 ô đất

768,70

II

Khu QH cấp đất dân cư xen kẽ tổ 1, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí

Ô số 11

116,00

4.200.000

487.200.000

40.000.000

200.000

Ô số 12

116,00

4.200.000

487.200.000

40.000.000

200.000

02 ô đất

232,00

III

Khu QH cấp đất nhỏ lẻ tổ 3, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí

Ô số 01

146,00

3.000.000

438.000.000

40.000.000

200.000

01 ô đất

146,00

IV

Khu QH tái định cư nhà máy điện Uông Bí  tại phường Băc Sơn, thành phố Uông Bí

Ô số 49

120,00

1.850.000

222.000.000

20.000.000

200.000

Ô số 50

120,00

1.850.000

222.000.000

20.000.000

200.000

Ô số 51

120,00

1.850.000

222.000.000

20.000.000

200.000

03 ô đất

360,00

Tổng Cộng

08 ô đất

1.506,70

3.731.105.000

 

 

- Thời gian tham khảo nộp hồ sơ, xem tài sản: Từ ngày 30/09/2016 đến hết ngày 01/11/2016.

- Địa điểm xem tài sản: Phường Quang Trung, phường Trưng Vương, phường Thanh Sơn và phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h00’ngày  01/11/2016 đến 16h ngày 01/11/2016.

- Địa điểm nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tại:

+ Phòng kế toán của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Tầng 2, trụ sở liên cơ quan, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0932.173.838 (Anh Sơn).

+ Phòng kế toán của UBND Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

+ Phòng kế toán của UBND phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

+ Phòng kế toán của UBND phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

+ Phòng kế toán của UBND phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

+ Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 033.3816.731, website: www.daugiaquangninh.com.vn.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 04/11/2016.

- Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Tại Hội trường UBND phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

* Lưu ý: - Các cá nhân khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất mang theo các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân), hộ khẩu (bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản gốc để đối chiếu).

- Tổ chức, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất mang theo các giấy tờ sau: Đăng kí kinh doanh, chứng nhận đăng kí mã số thuế, chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) của người đại diện hợp pháp (bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản gốc để đối chiếu).

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12501 Tổng lượt truy cập 13960116