Sản phẩm OCOP

Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng KHCN phát triển nông sản, sản phẩm OCOP. Qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo sản...

Tối ngày 27/5, Hội chợ OCOP kết hợp Thương mại thành phố Uông Bí năm 2023 được khai mạc tại Quảng trường 25/2. Đồng chí Nguyễn Đức Hoà, Phó Chủ tịch...

Hội chợ OCOP kết hợp với thương mại thành phố Uông Bí năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27/5/2023 đến ngày 03/6/2023, tại Quảng trường 25/2.

Để thúc đẩy mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản, thủy sản, các ngành, đơn vị chức năng của tỉnh đã và đang tích cực kết nối,...

Chương trình OCOP mỗi xã, phường một sản phẩm được đánh giá là cách làm linh hoạt sáng tạo, đột phá và chưa có tiền lệ của Quảng Ninh, thực sự thổi...

Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) được tỉnh triển khai từ đầu năm 2014. Trong nhiều năm qua, Quảng Ninh không ngừng thực hiện nhiều giải...

Tối 9/12, tại Quảng trường 25/2, Phòng Kinh tế Thành phố,Công ty cổ phần truyền thông và tổ chức sự kiện Hà Nội phối hợp tổ chức khai mạc Hội chợ OCOP...

Thời gian qua, nhiều nông sản chế biến của Quảng Ninh được nhiều thị trường đón nhận tích cực. Trong đó, nhiều sản phẩm OCOP được người tiêu dùng yêu...

Phát triển các sản phẩm OCOP gắn với du lịch đang là hướng đi mới được tỉnh tập trung nguồn lực thực hiện và bước đầu đã mang lại kết quả khả quan....

Đưa chuyển đổi số vào hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) là xu thế tất yếu và đang được thực hiện triệt để, tích cực. Qua đó góp phần thay đổi nhận...