Học tập và làm theo Bác

Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được...

Nhà lãnh đạo chính trị Hồ Chí Minh không chỉ được yêu mến, ca ngợi bởi tư tưởng, đạo đức của Người, mà còn bởi phong cách, trong đó có phong cách lãnh...

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của giáo dục của đất nước. Theo Người, “một dân tộc dốt là một dan tộc yếu”; cả...

Ngày 11/10, chi bộ cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng chuyên đề “Học tập và làm theo...

Chiều 24/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2021. Hội nghị được triển khai dưới hình thức trực tuyến tới 10 phường,...

Trần Mạnh Tiến (SN 1989), công nhân Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin, là thợ lò giỏi, bí thư chi đoàn nhiệt tình, có nhiều sáng kiến trong lao...

Trần Mạnh Tiến (SN 1989), công nhân Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin, là thợ lò giỏi, bí thư chi đoàn nhiệt tình, có nhiều sáng kiến trong lao...

5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, ngành của tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú trọng...

Năm năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành của tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 7041 Tổng lượt truy cập 869170146