Học tập và làm theo Bác

“Con đường tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bài học và liên hệ bản thân” là chủ đề Hội thảo khoa học do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận...

Ngày 29/6, Đảng bộ Công an thành phố tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở TP Uông Bí được thực hiện ở tất cả các cấp, ngành, đơn vị, các lĩnh vực của đời sống...

Nhận thức việc thực hiện phong trào thi đua “Thanh niên làm theo lời Bác” là nhiệm vụ quan trọng, các cấp bộ Đoàn của Quảng Ninh đã tổ chức triển...

Lời Bác dạy mãi là “kim chỉ nam” cho các thế hệ nhà báo và cơ quan báo chí trong quá trình tu dưỡng, phấn đấu, trưởng thành, lớn mạnh; luôn giữ “tâm...

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người “là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ...

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cần thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa...

Ngày 12/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì và có bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3542 Tổng lượt truy cập 868461400