Uông Bí: Triển khai tổng thể, toàn diện, thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra

Tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương; kiện toàn bộ máy chính quyền sau bầu cử cũng như vị trí chủ chốt các cấp với sự đồng thuận cao; KT-XH vượt khó thành công, các khu vực kinh tế giữ đà tăng trưởng tốt, quản lý nhà nước được tăng cường, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, nhiều tồn tại được quan tâm chấn chỉnh... năm 2021 có thể coi là một năm thắng lợi toàn diện của Uông Bí. Đây chính là nền tảng để thành phố phấn khởi, vững vàng bước vào năm 2022.

Ông Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Uông Bí.

Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã có cuộc trò chuyện với ông Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Uông Bí về những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương trong năm 2022.

- Nhìn vào kết quả Uông Bí đã đạt được trong năm 2021, trên cương vị người đứng đầu cấp ủy và HĐND thành phố, ông có những cảm xúc gì?

+ Tôi cho rằng năm 2021 của Uông Bí là một năm nỗ lực. Trong bối cảnh bị bủa vây nhiều khó khăn, áp lực công việc lớn, nguồn lực cần rất nhiều, thế nhưng cả hệ thống chính trị ai nấy đều cố gắng, làm hơn cả chức trách nhiệm vụ được giao và doanh nghiệp, người dân thì chung sức, đồng lòng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Năm 2021 cũng là năm Uông Bí đoàn kết và đổi mới. Điều này là rất quý, nó giúp Uông Bí trở thành địa bàn đô thị cuối cùng của tỉnh có F0, giúp Uông Bí về đích mục tiêu giảm nghèo trước 1 năm, bằng 200% kế hoạch, hiện Uông Bí không còn hộ nghèo, giúp Uông Bí chuyển động mạnh mẽ trong công tác GPMB, giảm sâu tội phạm, tăng thu ngân sách, tăng giải ngân XDCB, về đích tiến trình xây dựng nông thôn với điểm nhấn xã Thượng Yên Công lần lượt được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…

Bí thư Thành ủy Uông Bí Nghiêm Xuân Cường kiểm tra và tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19 đối với tiểu thương chợ Thanh Sơn.

Trong đổi mới, Uông Bí bám sát chỉ đạo của tỉnh để điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh không gian phát triển theo hướng là trung tâm quan trọng của tỉnh có kết nối mở, tạo dư địa mới, thay vì bó buộc vào tâm linh, vào vùng lõi đô thị. Thành phố đã tập trung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; đổi mới trong cách làm sâu sát, hiệu quả, bám cơ sở, giải quyết ráo riết, quyết liệt những vấn đề nảy sinh; đổi mới về cách thức hỗ trợ doanh nghiệp... Đáng chú ý là việc thành phố lập tổ công tác UBIC để hỗ trợ doanh nghiệp, đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp trong năm 2021 đã tạo điều kiện quan trọng cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển. 

- Theo ông, những nhân tố hàng đầu nào đã tạo nên sự chuyển động nói trên của Uông Bí?

+ Kết quả năm 2021 của Uông Bí là sự tổng hòa của rất nhiều nỗ lực. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo tính đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng; quyết liệt, linh hoạt, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, coi trọng và cải thiện đáng kể cơ chế phối hợp, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, sự hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ của các ban, sở, ngành thuộc tỉnh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Uông Bí Phạm Tuấn Đạt kiểm tra thực địa công trình xây dựng trên địa bàn.

Quan trọng hơn, từng đồng chí lãnh đạo cấp ủy, từng đảng viên đều nâng cao trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu; phân công rõ nét, giao trách nhiệm cụ thể, từ đó tạo nên hiệu quả. Đơn cử như những thời điểm cao điểm chống dịch phải cử cán bộ chủ chốt nắm từng mặt trận, những lúc đó đúng là mỗi người, mỗi đơn vị, tổ chức phải sâu sát quyết liệt, xắn tay vào việc.

- TP Uông Bí đã đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong năm 2022, xin ông cho biết về những chỉ tiêu, giải pháp triển khai thực hiện?

+ Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất xác định chủ đề công tác là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung GPMB và hoàn thiện các quy hoạch quan trọng của thành phố”. Thành phố đã đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu, cũng như những giải pháp triển khai cụ thể.

Mặc dù năm 2022 dự báo tình hình thế giới, trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, song kế thừa kết quả, kinh nghiệm của năm 2021 và trước đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc TP Uông Bí quyết tâm tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Năm 2021, nhiều tập thể cá nhân xuất sắc đã được khen thưởng.

Trong đó, các chỉ tiêu quyết tâm đạt và vượt là mức tăng trưởng ở khu vực kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và thương mại dịch vụ; thu ngân sách, nhất là thu ngân sách địa phương; giảm nghèo (theo tiêu chí đa chiều); đẩy mạnh GPMB...

Riêng các khu vực kinh tế, năm 2022 TP Uông Bí có sự thuận lợi là đều đã thông qua các đề án, chương trình phát triển như đề án tái cơ cấu nông nghiệp, đề án đa dạng hóa sản phẩm du lịch... Ở khu vực công nghiệp có nền tảng là CCN Phương Nam sẽ đưa vào hoạt động, Nhà máy cơ khí Quang Trung sẽ tái cơ cấu, cộng đồng doanh nghiệp thành phố đang trên đà khí thế phát triển.

Có thể nói, bước vào năm 2022, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, tinh thần của TP Uông Bí là chung một ý chí, triển khai tổng thể, toàn diện, không để sót, lọt nhiệm vụ.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Năm 2021, TP Uông Bí hoàn thành đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đề ra (trừ chỉ tiêu về giá trị tăng thêm ngành du lịch)

Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 8.630 USD.

Giá trị tăng thêm ngành nông, lâm, thuỷ sản đạt 252,4 tỷ đồng.

Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp xây dựng đạt 9.441 tỷ đồng.

Giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ đạt 7.670 tỷ đồng.

Thu NSNN trên địa bàn đạt 3.745 tỷ đồng, bằng 103% dự toán tỉnh giao; thu ngân sách địa phương đạt 1.258,695 tỷ đồng, bằng 135% dự toán giao.

Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn là 8.473 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2020.

Duy trì giảm nghèo bền vững, giảm 50% số hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh là 48 hộ.

Giải quyết việc làm cho 3.715 người.

Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt.

100% phường, xã duy trì bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 66,6%.

Giữ vững tỷ lệ che phủ rừng 50,8%.

Tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch 99,2%.

Tỷ lệ dân cư khu vực nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt.

Tỷ lệ chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt; tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

Tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải tại các CCN, KCN, khu đô thị tập trung (xây dựng mới) đạt.

Theo baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 10008 Tổng lượt truy cập 872600845