Uông Bí: Chuẩn bị tốt nhân sự cho cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố

Cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2022 – 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng ở cấp cơ sở, nhằm chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của thôn, khu dân cư. Qua đó, tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của ban điều hành thôn, khu dân cư, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Vì vậy, thành phố Uông Bí đang tập trung chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn triển khai thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn của tỉnh, đặc biệt là công tác nhân sự.

Thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 18/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thời gian bầu Trưởng thôn, khu phố đồng bộ với tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025, theo đó, toàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện bầu Trưởng thôn, khu phố vào ngày 5/6/2022 (chủ nhật); tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trong tháng 7/2022. Thành phố Uông Bí tập trung quán triệt công tác bầu Trưởng thôn, khu phố; tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, khu phố, hướng dẫn một số nội dung triển khai công tác trước, trong và sau Bầu cử Trưởng thôn, khu phố.

UBMTTQ thành phố Uông Bí giám sát công tác chuẩn bị bầu cử khu trưởng nhiệm kỳ 2022-2025 tại phường Thanh Sơn.

Theo thông tin từ Uỷ ban MTTQ thành phố Uông Bí: MTTQ TP đã ban hành Hướng dẫn số 27/HD-MTTQVN-BTT ngày 15/4/2022  về hướng dẫn tham gia công tác bầu Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố. Đến thời điểm hiện tại, 100% UBND các phường, xã đã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai các nội dung cụ thể về công tác bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 theo chỉ đạo; thành lập các Tổ bầu cử theo địa bàn thôn, khu dân cư; ban hành quyết định thành phần tham gia bầu cử; chỉ đạo lập và niêm yết danh sách cử tri; ban hành quyết định công bố ngày bầu cử.  Đã có 99/99 thôn, khu dân cư hoàn thành Hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình để thảo luận, lấy ý kiến đối với người ứng cử và đã có 74/99 thôn, khu hoàn thành hội nghị hiệp thương bước 3 theo Kế hoạch của các xã, phường; số thôn khu còn lại sẽ hoàn thành trước ngày 26/5/2022 để chốt danh sách chính thức người ứng cử bầu làm Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Có 109 người được giới thiệu ứng cử Trưởng thôn, khu; không có người tự ứng cử. Trong đó có 84 người được giới thiệu tái ứng cử; 25 người được giới thiệu ứng cử lần đầu; có 10/99 thôn, khu dân cư giới thiệu 02 người ứng cử để bầu lấy 01 người. Có 105/109 người đảm bảo đủ độ tuổi và có 04/109 người trên 70 tuổi. 83/109 người tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; 26/109 người có trình độ văn hóa dưới THPT. Các xã, phường trên địa bàn thành phố đang bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trực quan và triển khai các bước chuẩn bị cho bầu cử đúng quy trình, quy định, dân chủ, công khai, minh bạch, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để tham gia ứng cử trưởng thôn, khu phố.

Phường Phương Đông tập huấn công tác bầu cử trưởng khu nhiệm kỳ 2022- 2025.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phương Đông cho biết: Hiện, công tác chuẩn bị cuộc bầu cử trưởng, thôn khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 đang được Đảng bộ phường tích cực thực hiện. Qua rà soát đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng khu hiện nay, có 8/12  trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp tục tái cử. Để đảm bảo lựa chọn các trưởng khu nhiệt tình, tâm huyết, gần dân, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, Đảng ủy, UBND phường Phương Đông đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, của Thành phố tổ chức họp bàn, xây dựng kế hoạch; tăng cường công tác tuyên truyền; đồng thời chỉ đạo các khu dân cư thực hiện các bước hiệp thương nhân sự theo đúng quy định và các hướng dẫn, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.

Tại phường Quang Trung, tất cả các khu phố đều thực hiện tốt công tác tuyên truyền và chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho cuộc bầu cử trưởng khu. Ông Vũ Viết Nhuận, Bí thư chi bộ, Trưởng khu 7, phường Quang Trung, cho biết: Song song với việc tăng cường tuyên truyền trong nhân dân về ngày bầu cử, đến thời điểm này, khu 7 đã hoàn thành hiệp thương bước 3 chốt danh sách chính thức người ứng cử trưởng khu. Ban Công tác Mặt trận khu 7đã thông báo Quyết định công bố  về ngày bầu cử Trưởng khu, nhiệm kỳ 2022 - 2025  của UBND phường Quang Trung diễn ra vào ngày 5/6/2022.

Khu 7, phường Quang Trung đã hoàn thành hiệp thương bước 3 chốt danh sách chính thức người ứng cử trưởng khu.

Bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể nhân dân. Công tác bầu cử sẽ được tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thông qua mỗi lá phiếu, cử tri lựa chọn được những người có năng lực, nhiệt tình, xứng đáng là chỗ dựa của nhân dân, xây dựng thôn, khu phố ngày càng phát triển. Với sự chuẩn bị chu đáo từ sớm, tin rằng cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố trên địa bàn thành phố Uông Bí diễn ra vào tháng 5/6/2022 tới đây sẽ thành công, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Kim Thuỷ

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 11250 Tổng lượt truy cập 873577471