Trung Đoàn CSCĐ Đông Bắc: Phát động thi đua “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Chiều ngày 27-3, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc tổ chức lễ phát động thi đua, triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Tới dự có Thiếu tướng Hoàng Thọ Mạnh - Phó Tư lệnh CSCĐ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thiếu tướng Hoàng Thọ Mạnh - Phó Tư lệnh CSCĐ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Để thực hiện cuộc vận động, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc đã đề ra 6 nội dung, biện pháp cụ thể. Trong đó, tập trung tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Trung đoàn để học tập, nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của Bộ Công an cũng như nội dung Cuộc vận động; Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, tác phong chính quy, nâng cao đạo đức, văn hóa ứng xử, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt của CBCS. Bên cạnh đó, Trung đoàn sẽ thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ; chú trọng xây dựng kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự cho cán bộ, chiến sỹ các đơn vị; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, thủ trưởng đơn vị trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động...

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Hoàng Thọ Mạnh - Phó Tư lệnh CSCĐ đề nghị cán bộ chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc trên cơ sở quán triệt vai trò, tầm quan trọng của cuộc vận động, tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt tập trung tuyên truyền mục đích, yêu cầu, giải pháp; tổ chức 100% cán bộ chiến sỹ ký cam kết thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cuộc vận động. Đề nghị hàng năm, đơn vị chỉ đạo Đoàn thanh niên làm nòng cốt phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện tốt các tiêu chí của Cuộc vận động. Đồng chí cũng nhấn mạnh: định kỳ hàng tháng, hàng quý và tổng kết năm, Trung đoàn cần tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện cuộc vận động nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt.

Quang cảnh buổi lễ.

Phát động thi đua “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” là một trong những hoạt động thiết thực Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) của Đảng về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh” gắn với thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới”…

Mai Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 10222 Tổng lượt truy cập 878115691