TP Uông Bí: Nêu gương người đứng đầu trong học và làm theo Bác

Thời gian qua, TP Uông Bí đã có nhiều cách làm hay, thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, việc xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân của bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về học tập và làm theo Bác đã trở thành nền nếp, được nhân dân đánh giá cao.

Cán bộ phường Thanh Sơn (TP Uông Bí) thống kê thư góp ý của công dân để nâng cao hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ.  

Từ cuối năm 2016, Ban Thường vụ Thành ủy Uông Bí đã chỉ đạo các đồng chí thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố xây dựng bản cam kết và kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Kết quả 91/91 đồng chí đã xây dựng cam kết và kế hoạch hành động cá nhân, nộp về Thành ủy theo quy định. Trong đó, mỗi cá nhân lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phức tạp, nổi cộm để tập trung giải quyết, nhất là lĩnh vực liên quan đến công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải phóng mặt bằng...

Việc xây dựng kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được TP Uông Bí triển khai tới tất cả các chi, đảng bộ. Mỗi cá nhân đều đã đặt ra những kế hoạch, mục tiêu cụ thể liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của mình và nỗ lực thực hiện mục tiêu ấy. Kết quả bước đầu đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, phấn đấu, nâng cao nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo thành phong trào thi đua sôi nổi “làm theo” Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, tận tụy với công việc, thái độ phục vụ nhân dân… của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt được nâng lên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có nhiều chuyển biến rõ rệt. Cấp ủy, chính quyền các cấp thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể; kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và thực hiện hệ thống chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Cụ thể: Đảng bộ các phường đều có kế hoạch học và làm theo Bác gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Đảng bộ các xã Điền Công, Thượng Yên Công gắn với thực hiện các nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới; các chi, đảng bộ khối giáo dục gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giáo viên... Các đơn vị, địa phương đã chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động để sắp xếp, bố trí, phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính thống nhất và gắn trách nhiệm của từng người trong thực thi công vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đối với công việc được giao.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu 4, phường Thanh Sơn, Uông Bí (bên trái) cùng người dân làm vệ sinh Nhà văn hóa khu phố.

Đặc biệt, nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác dần trở thành công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trên cơ sở chuẩn mực đạo đức theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn thành phố đã xây dựng chuẩn mực đạo đức theo Chỉ thị 05-CT/TW, được niêm yết tại phòng làm việc của cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, tại sinh hoạt chi bộ định kỳ, việc nêu gương được dành thời gian hợp lý để đảng viên thảo luận trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, trung thực, góp ý để sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Đồng chí bí thư chi bộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; đảng viên căn cứ kế hoạch cá nhân báo cáo quá trình rèn luyện, phấn đấu của bản thân tại cuộc họp chi bộ hằng quý để kịp thời theo dõi, đánh giá và làm căn cứ xét thi đua cuối năm. Thông qua đó đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hầu hết cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng thiết thực, hiệu quả; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, giữ gìn đoàn kết nội bộ; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ông Nguyễn Sĩ Qúy, Bí thư Chi bộ kiêm trưởng khu 4 (phường Thanh Sơn, TP Uông Bí), cho biết: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập thể Chi bộ khu 4 luôn tạo sự đoàn kết trong Chi bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Đội ngũ đảng viên luôn gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến chính đáng của nhân dân và làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Nhờ đó, mọi chủ trương của Chi bộ đề ra đều được người dân tích cực thực hiện, đạt nhiều kết quả cao. Điển hình là trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nhân dân khu phố đã đóng góp nhiều ngày công làm vệ sinh đường phố, đóng góp kinh phí để trang trí các bồn hoa trên vỉa hè...".

Với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, việc triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở TP Uông Bí thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị, địa phương đưa việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường xuyên, từ đó có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Theo baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 17132 Tổng lượt truy cập 873679229