TP Uông Bí: Họp nghe báo cáo tiến độ quyết toán các công trình xây dựng cơ bản 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016

Chiều ngày 16-8, TP Uông Bí tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ quyết toán các công trình xây dựng cơ bản 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016. Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, trong 8 tháng đầu năm, tổng các nguồn vốn xây dựng cơ bản sau khi điều chỉnh bổ sung của TP Uông Bí là 239,791 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, thành phố, vốn xã, phường và các vốn khác. Nguồn vốn được phân bổ cho các loại công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp, công trình khởi công mới, dự phòng GPMB, quản lý đất đai, chuẩn bị đầu tư trong năm kế hoạch 2016 và vốn chấm điểm chưa phân bổ. Các đơn vị, chủ đầu tư đã tích cực triển khai thực hiện, công trình chuyển tiếp đã hoàn thành 11/14 công trình, phát huy hiệu quả đầu tư. Công trình mới đã khởi công và triển khai thực hiện theo tiến độ được duyệt. Số công trình theo Kết luận số 267/KL-UBND ngày 8-7-2016 là 90 công trình. Với chức năng được giao, phòng tài chính - kế hoạch đã phối hợp rà soát, thống nhất 59 công trình. Số công trình thực hiện kiểm toán là 31 công trình. Đến nay, đơn vị kiểm toán hoàn thành báo cáo kiểm toán nộp về phòng Tài chính - Kế hoạch 14 công trình, còn 17 công trình đang hoàn thiện báo cáo kiểm toán, đối chiếu số liệu kiểm toán với chủ đầu tư và nhà thầu.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham gia tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Anh Tú yêu cầu trong thời gian tới phòng tài chính - kế hoạch thành phố chủ trì biên tập quy trình hướng dẫn xã phường trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, không để xảy ra sai sót trong thủ tục, hồ sơ. Đối với dự án hợp tác công tư cần căn cứ theo quyết định của tỉnh để thực hiện. Trong năm 2017, căn cứ tình hình thực tế, các xã phường cần tập trung trả nợ đọng xây dựng cơ bản, đầu tư công trình mới theo hướng sắp xếp ưu tiên. Các đơn vị tiếp tục nghiêm túc triển khai việc thanh quyết toán các công trình hoàn thành trước ngày 15-9-2016, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát thi công các công trình XDCB trên địa bàn.  

 

Hồng Hoàn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 11976 Tổng lượt truy cập 869037142