CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Thông tin quy hoạch

Ngày 24-4, ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc làm việc với Công ty Cổ phần nông trại nghỉ dưỡng Phương Đông về Phương án quy...

Mới đây, UBND thành phố Uông Bí đã có Quyết định số 8080/ QĐ - UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để thực hiện dự án:...

Quyết định số 5318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí ngày 30/08/2016 V/v Phê duyệt đề án phát triển dịch vụ thương mại phục vụ du lịch Yên...

Quyết định số 5318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí ngày 30/08/2016 V/v Phê duyệt đề án phát triển dịch vụ thương mại phục vụ du lịch Yên...

Quyết định 1088/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Uông Bí đến năm 2030,...

Quyết định số 974/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ngày 01/04/2016 Về việc Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỉ lệ 1/10.000 khu phức hợp...

Quyết định số 6083/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí ngày 10/09/2015: Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Uông Bí đến năm...

Quyết định số 4178/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí ngày 22/07/2015: Phê duyệt báo cáo quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập...

Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành...

Quyết định số 2099/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ngày 25/09/2014 V/v Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Uông Bí đến...