CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Dự án kinh doanh hạ tầng đô thị

Quyết định số 7840/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Uông Bí: V/v phê duyệt điều chỉnh, mở rộng (lần 3) quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu...

Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh: Quyết định V/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô...

Quyết định số 4560/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Thanh Sơn tại phường...

Công văn số 2407/UBND-XD4 ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh: V/v thực hiện dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu dân cư đồi Lắp Ghép,...

Công văn số 3001/UBND-QH1 ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh: V/v điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đồi Lắp Ghép tại phường...

Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh: V/v chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có...

Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất...

Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh: V/v điều chỉnh ranh giới, diện tích giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty...