CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Thông báo về việc xác định mộ chưa có người nhận nằm trên diện tích đất GPMB dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tâng khu dân cư đô thị Yên Thanh tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí

Căn cứ Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 14/11/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị phường Yên Thanh, thị xã Uông Bí"; 

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND thị xã Uông Bí “Về việc thành lập tổ đền bù GPMB thực hiện dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tâng khu dân cư đô thị Yên Thanh tại phường Yên Thanh, thị xã Uông Bí”; 

Thực hiện công tác đền bù, GPMB dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tâng khu dân cư đô thị Yên Thanh tại phường Yên Thanh, thị xã Uông Bí”;

 Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí thông báo: 

- Ai là nhân thân của ngôi mộ, hoặc ai biết nhân thân của ngôi mộ tại xứ đồng Bãi Do; Mộ chưa xây nằm trên khu vực đất ruộng đang canh tác của các hộ gia đình: bà Nguyễn Thị Hiền, bà Bùi Thị Bền, ông Vũ Văn Hạ, ông Vũ Văn Sáng và Đào Văn Nam tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí.  

- Ai là nhân thân của ngôi mộ, hoặc ai biết nhân thân của ngôi mộ tại xứ đồng Đầm Làng; Mộ chưa xây nằm trên khu vực đất ruộng đang canh tác của hộ gia đình Trần Thị Chinh tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí. 

- Ai là nhân thân của ngôi mộ, hoặc ai biết nhân thân của ngôi mộ tại xứ đồng Cửa Nghè; Mộ chưa xây nằm trên khu vực đất ruộng đang canh tác của các hộ gia đình: bà Đào Thị Lịch và bà Đỗ Thị Thơ tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí. 

Liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí (Tầng 2 nhà liên cơ UBND thành phố Uông Bí), điện thoại liên hệ: 0333.664.705; Uỷ ban nhân dân phường Yên Thanh điện thoại: 0333.856.644 để đăng ký kiểm kê khối lượng xây lắp nhằm đảm bảo tính công khai, dân chủ, khách quan. 

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2017, nếu không có ai đến nhận. Trung tâm phát triển quỹ đất sẽ kết hợp với UBND phường Yên Thanh, Chủ đầu tư và các ban ngành đoàn thể phường Yên Thanh làm các thủ tục di chuyển các ngôi mộ theo quy định của Nhà nước. 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 326 Tổng lượt truy cập 10227543