CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Tạo nguồn nhân lực trẻ cho Đảng

Công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là một trong những nhiệm vụ then chốt của Đoàn nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng. Nhiệm vụ này luôn được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh quan tâm, chú trọng.

Phong trào hiến máu tình nguyện do các đơn vị Đoàn tổ chức luôn thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Ảnh: Nguyễn Dung

Tổ chức Đoàn các cấp trong toàn tỉnh đã tăng cường, đổi mới trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN để giúp ĐVTN có nhận thức sâu sắc về Đảng, có ý chí phấn đấu vươn lên trong lao động, công tác và học tập. Đồng thời, triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong đội ngũ ĐVTN trong xây dựng nông thôn mới, thi đua phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội. Các hoạt động này đã thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia và có điều kiện để rèn luyện, cống hiến, đồng thời hình thành được một lớp ĐVTN sống có lý tưởng, từ đó phát hiện được nhiều đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Những năm qua, cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh triển khai tích cực và có hiệu quả. Trước hết, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đến công tác tạo nguồn, mở rộng đối tượng nguồn từ học sinh, sinh viên, thanh niên, trí thức đến thanh niên dân tộc thiểu số; xây dựng tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú phù hợp với tiêu chuẩn xét kết nạp đảng viên của Đảng. Việc lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng luôn được các cấp bộ Đoàn tiến hành chặt chẽ. Thông qua các hoạt động như phân loại đoàn viên theo định kỳ, kết hợp với phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú xuất sắc trong lao động, học tập, công tác đã góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú; tỷ lệ đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng được duy trì và ổn định.

Nhờ đó, từ năm 2009 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng gần 46.000 đoàn viên ưu tú, trong đó có trên 25.650 đồng chí đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tỷ lệ đảng viên kết nạp từ đoàn viên trong tổng số đảng viên mới được kết nạp của toàn Đảng bộ luôn chiếm tỷ lệ trên 70%. Bên cạnh đó, chất lượng đảng viên được nâng cao, số đảng viên trẻ mới được kết nạp tuổi dưới 30 chiếm đa số, trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị ngày càng cao. Số đảng viên trẻ có trình độ lý luận chính trị trung cấp tăng, nhiều đảng viên trẻ đã có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

ĐVTN huyện Vân Đồn và cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh ra quân dọn vệ sinh môi trường bờ biển xã Quan Lạn (huyện Vân Đồn). Ảnh: Xuân Hùng (BĐBP tỉnh)

Việc giới thiệu cán bộ có chất lượng để tạo nguồn cán bộ trẻ cho cấp ủy đảng, chính quyền cũng được Đoàn các cấp quan tâm. Tỷ lệ cán bộ Đoàn tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, tham gia Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cao, với 773 cán bộ đoàn trúng cử vào cấp ủy Đảng cùng cấp, 387 cán bộ Đoàn trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân được chú trọng, các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên, giới thiệu nhiều cán bộ trẻ đủ năng lực và phẩm chất cho các cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị...

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, tổ chức Đoàn toàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động, tạo môi trường thuận lợi cho ĐVTN rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và phấn đấu trở thành đảng viên. Đồng thời tham mưu cho Đảng lãnh đạo công tác thanh niên; bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ cho chính quyền các cấp; chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc, cán bộ Đoàn cơ sở... để kết nạp vào Đảng. Phấn đấu hàng năm tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng đạt trên 70% so với tổng số đảng viên toàn tỉnh.

Theo Hoàng Nhi/baoquangninh.com.vn

http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202002/tao-nguon-nhan-luc-tre-cho-dang-2471061/

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3359 Tổng lượt truy cập 862795990