Nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu: Uông Bí sẵn sàng

Cùng với các địa phương trong tỉnh, hiện TP Uông Bí đang tích cực triển khai các bước thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU, ngày 28-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2017- 2020”. Đặc biệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nhân sự được các cấp uỷ của thành phố triển khai chặt chẽ, đảm bảo 100% thôn, khu thực hiện nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu theo đúng tinh thần Chỉ thị 12 của tỉnh.

Lãnh đạo phường Quang Trung (TP Uông Bí) kiểm tra công tác chuẩn bị nhân sự đại hội chi bộ tại khu 6.

Theo đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành uỷ Uông Bí, từ năm 2015 đến nay, việc thực hiện nhất thể hoá các chức danh ở thôn, khu đã được các cấp uỷ của thành phố chú trọng xây dựng và thực hiện. Đến nay, toàn thành phố có 85/101 thôn, khu thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu. Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị 12 của tỉnh, Thành uỷ Uông Bí đã sớm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Hàng tháng Thành uỷ đều tổ chức các cuộc họp để nghe các xã, phường báo cáo công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 và phương án lựa chọn nhân sự bầu chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu. Đồng thời, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ thường xuyên xuống cơ sở để nắm tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, đã kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở về công tác nhân sự...

Tìm hiểu ở phường Quang Trung, chúng tôi được biết, thực hiện Chỉ thị 12 của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Thành uỷ Uông Bí, Đảng uỷ phường đã sớm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời, quán triệt các chi bộ xây dựng đề án nhân sự và đưa ra chi bộ thảo luận rộng rãi để lấy tín nhiệm của các tổ chức, đoàn thể và quần chúng nhân dân. Phường còn phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách địa bàn thường xuyên xuống cơ sở để nắm tình hình, tư tưởng của nhân dân. Nhận thấy công tác nhân sự của khu phố nào có dư luận không tốt thì báo cáo Thường trực Đảng uỷ phường trực tiếp làm việc với cấp uỷ khu để có hướng dẫn cụ thể... Đồng chí Đào Ngọc Sơn, Bí thư Đảng uỷ phường Quang Trung, cho biết: Đảng uỷ phường đã lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa của việc triển khai chủ trương nhất thể hoá là nhằm nâng cao vai trò, chất lượng lãnh đạo của các chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương... Nhờ đó, trước khi có Chỉ thị 12 của tỉnh, 13/13 khu phố của phường đã tiến hành nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng khu; phó bí thư chi bộ kiêm phó khu. Kết quả này là nền tảng để địa phương thực hiện tốt các nội dung trong Chỉ thị 12 và các văn bản chỉ đạo của thành phố. Đến nay, phường đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị nhân sự bầu trưởng khu gắn với công tác nhân sự đại hội chi bộ, đảm bảo 100% khu phố thực hiện nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng khu.

Cùng với Quang Trung, các xã, phường của TP Uông Bí cũng đang quyết liệt trong triển khai các bước chuẩn bị nhân sự bầu trưởng thôn, khu gắn với công tác nhân sự đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 12, đảm bảo chất lượng, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Với sự chuẩn bị tích cực như trên, đến nay, 100% thôn, khu trên địa bàn TP Uông Bí đã tiến hành xây dựng xong phương án nhân sự chuẩn bị đại hội chi bộ. Đồng thời, tổ chức hiệp thương bước 1 để tiến tới bầu trưởng thôn, khu vào tháng 5 và sau đó tiến hành đại hội chi bộ vào tháng 7-2017.

Theo baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 7550 Tổng lượt truy cập 873409506