Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 13/1, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Quyết Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Năm 2021, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó đã hoàn thành cơ bản tất cả các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2021. Tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp; kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 đảm bảo thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan.

Tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mức độ cao hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đối với ngành Tổ chức Xây dựng Đảng Quảng Ninh, trong năm 2021, ngành đã tham mưu các chương trình, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên mọi phương diện. Đồng thời tham mưu củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; công tác tổ chức bộ máy, biên chế.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng và các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tập trung triển khai các nội dung Nghị quyết XIII liên quan đến lĩnh vực Tổ chức Xây dựng Đảng; đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó đặc biệt là các vấn đề liên quan đến xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức, tổ chức. Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới.

Theo Minh Toàn/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4812 Tổng lượt truy cập 872644273