Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giải quyết thủ tục hành chính

Với mục tiêu xây dựng một nền hành chính trong sạch, hiện đại, hoạt động có hiệu quả, hiệu lực và thể hiện tính phục vụ. Vì vậy, Quảng Ninh đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực và trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Qua đó, tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC một cách nhanh chóng nhất.

Hiện nay các Trung tâm hành chính công các cấp đều thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc “5 tại chỗ” tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân.

Với mục tiêu giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc “5 tại chỗ” tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả ngay tại trung tâm gắn với giảm thời gian giải quyết TTHC so với quy định. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo, quán triệt thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương khi cử cán bộ đến làm việc tại các Trung tâm phải lựa chọn những người có năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, có phẩm chất đạo đức, kỹ năng giao tiếp tốt, đồng thời cử Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên, có đủ thẩm quyền trực tiếp giải quyết TTHC của ngành ngay tại Trung tâm, với thời hạn cử từ 12 tháng trở lên.

Để phục vụ các nhu cầu của tổ chức, công dân được tốt hơn, các Trung tâm hành chính công các cấp và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, phường đều được lắp đặt các trang thiết bị hiện đại như: Camera theo dõi, thiết bị khảo sát sự hài lòng của tổ chức, người dân, doanh nghiệp để theo dõi, đánh giá đội ngũ cán bộ làm việc tại đây và kết quả việc giải quyết TTHC.

Theo đánh giá người dân, các Trung tâm hành chính công các cấp, phong cách phục vụ tốt, thủ tục hành chính nhanh gọn.

Qua kết quả khảo sát 6 tháng đầu năm 2022, có 99,6% số phiếu đánh giá của người dân, doanh nghiệp đều ghi nhận thời gian giải quyết TTHC tại các Trung tâm hành chính công các cấp, phong cách phục vụ tốt, TTHC nhanh gọn, đây chính là sự đánh giá khách quan nhất về chất lượng phục vụ tại Trung tâm.

Đến nay, hầu hết cán bộ tham gia trong quy trình giải quyết TTHC ở các cấp, cơ bản đáp ứng được theo yêu cầu chung với tinh thần trách nhiệm cao, thái độ phục vụ tận tình, giao tiếp, ứng xử đúng mực với công dân trong thực thi công vụ, tạo được niềm tin và sự thân thiện với tổ chức, người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết TTHC tại Trung tâm. Tuy nhiên vẫn còn một số bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở một số địa phương vẫn còn những hạn chế nhất định, đặc biệt là về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cho người dân. 

Điển hình như tại các xã vùng cao của tỉnh, các cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã dù đã làm tốt việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thông thường. Nhưng việc ứng dụng công nghệ thông tin còn những hạn chế, đến thời điểm này còn một số cán bộ vẫn còn lóng ngóng khi tiếp nhận và gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cán bộ tham gia trong quy trình giải quyết TTHC ở các cấp, cơ bản đáp ứng được theo yêu cầu chung với tinh thần trách nhiệm cao, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo.

Việc thực hiện TTHC có hiệu quả cao hay không, khâu đầu tiên cũng là do đội ngũ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính và các cán bộ, công chức liên quan đến các quy trình thực hiện liên thông liên quan, đến trách nhiệm của hai hay nhiều cơ quan khác nhau. Do đó, các sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục duy trì các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra công vụ và kiểm tra đột xuất tại các Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, phường. Qua đó, chất lượng thực thi công vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo Ngọc Trâm/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2886 Tổng lượt truy cập 874748476