Lấy ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ thành phố Uông Bí

Ngày 16-1, đồng chí Đặng Đình Sách, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ thành phố Uông Bí năm 2019.

Đồng chí Đặng Đình Sách, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Theo đó, thành phố dự kiến đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu nhằm đưa tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ năm 2019 lên 17,5%. Trong đó, phấn đấu tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa từ 18 đến 20%/năm; tổng số khách du lịch đạt từ 2,7 đến 3 triệu lượt người; số lao động được giải quyết việc làm ngành dịch vụ đạt 7 ngàn người trở lên; giá trị sản phẩm khoa học công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 30% giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn; tăng 15% số dân, du khách và doanh nghiệp có thể trao đổi, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến qua mạng; tăng tỷ lệ các thủ tục hành chính được cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; giữ vững 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; phát triển các loại hình dịch vụ y tế chất lượng cao; dịch vụ tài chính, ngân hàng và các tổ chức tài chính, bảo hiểm tăng từ 12 đến 15%; doanh thu giao thông vận tải tăng từ 16% trở lên.

Lãnh đạo phòng Kinh tế thông qua Dự thảo kế hoạch Nâng cao chất lượng phát triển dịch vụ thành phố Uông Bí năm 2019.

Trên cơ sở chỉ nêu trên, thành phố đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện chủ đề năm về nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành, xã phường triển khai thực hiện.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến xung quanh các chỉ tiêu phấn đấu; những khó khăn, thuận lợi trong tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2019, phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực xã hội tập trung phát triển các ngành dịch vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố đã đề ra trong nhiệm kỳ.

Thanh Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 16832 Tổng lượt truy cập 873678658