Hội nghị sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều ngày 26/4, Thành ủy Uông Bí tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kế hoạch số 132-KH/TU của BTV Tỉnh ủy và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của tỉnh Quảng Ninh. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Thành phố và 10 điểm cầu xã, phường với sự tham gia của gần 2.000 đại biểu, đồng thời phát thanh trực tiếp trên hệ thống phát thanh toàn thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm tổ chức Hội nghị thành phố.

Hội nghị được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cốt lõi Hội nghị TW 4 khóa XIII của Đảng; chủ đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; chuyên đề học Bác năm 2022 được Tỉnh Quảng Ninh lựa chọn: "xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

GS. TS Hoàng Chí Bảo, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Đồng chí Hoàng Quốc Trung, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố phát biểu tại hội nghị.

Nói chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề "xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ năng lực, uy tín đáp  ứng yêu cầu nhiệm vụ”, Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã mang đến cho các đại biểu dự hội nghị một cái nhìn tổng quát, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với trí tuệ uyên bác và nhân cách cao cả, trọn đời vì nước, vì dân. Từ đó khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố, nhất là người đứng đầu cần tập trung lãnh đạo làm tốt một số nhiệm vụ sau: tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng học Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; chuyên đề học Bác năm 2022 được tỉnh Quảng Ninh lựa chọn về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của thành phố. Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quán triệt, nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý tự nêu gương, thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối công tác. Đồng chí cũng mong muốn, thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tạo chuyển biến tích cực, quyết tâm khắc phục các khó khăn, vướng mắc, nhất là tác động của dịch bệnh Covid - 19 kéo dài trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết năm 2022 và đại hội Đảng các cấp đề ra; tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, hệ thống chính trị thành phố.

 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm tổ chức Hội nghị thành phố.

Mai Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 7302 Tổng lượt truy cập 873408968