Giao ban Đảng bộ xã phường quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II

Ngày 26/3, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị giao ban Đảng bộ xã phường nhằm tổng hợp đánh giá tình hình xã phường quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Trong quý I, Đảng bộ các xã phường đã chủ động xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của thành phố về nhiệm vụ năm 2021. Đảng ủy các xã phường đã tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tiến hành các bước hiệp thương giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tuân thủ đúng luật định, đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng. Đảng bộ các xã phường đã quan tâm xây dựng, triển khai đồng bộ chương trình kiểm tra giám sát của hệ thống chính trị phường xã năm 2021; triển khai kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tập trung xử lý khẩn trương, dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống nhân dân.

Cấp ủy các xã phường tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt triển khai kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Công tác quản lý Nhà nước về đô thị, xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm được chỉ đạo, điều hành quyết liệt. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy yêu cầu trong thời gian tới, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đảng bộ các xã phường tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí yêu cầu các xã phường tập trung triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung của công tác bầu cử theo kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở hạ tầng. Đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác GPMB thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố theo hướng tập trung rà soát, nghiên cứu thử nghiệm những cây trồng mới, phù hợp với địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế cao; tiếp tục xây dựng Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn, tập trung phát triển các mô hình kinh tế mới. Đồng chí cũng yêu cầu các xã phường quan tâm đóng góp ý kiến hoàn thiện Đề án phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, chú trọng phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch dịch vụ trên địa bàn nhằm phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương. Trong công tác thu ngân sách, đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện đẩy mạnh thực hiện các giải pháp gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên khoáng sản cũng là những nhiệm vụ trọng tâm được đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị quan tâm triển khai.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành phối hợp làm tốt công tác cấp CCCD có gắn chip cho nhân dân; triển khai các giải pháp hiệu quả đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong điều kiện bình thường mới.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Bí thư Thành ủy giao UBND thành phố rà soát, chuẩn bị đầu tư hạ tầng các dự án đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo nguồn thu; rà soát các bất cập về quy hoạch để đề xuất các giải pháp xử lý tổng thể.

Đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền từ xã phường tới cơ sở quan tâm, chú trọng công tác phòng ngừa, rà soát nắm chắc địa bàn từ cơ sở, không để xảy ra những tình huống bị động, bất ngờ.

Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 5056 Tổng lượt truy cập 865316940