Cải cách để bứt phá

Là năm thứ 7 được triển khai, DDCI Quảng Ninh 2021 đã cho thấy tín hiệu rất tích cực khi điểm trung vị của cả khối sở, ngành và khối địa phương đều có sự cải thiện cao, khoảng cách điểm giữa từng cơ quan, đơn vị đã được thu hẹp. Chính việc đổi mới liên tục trong cách tiếp cận doanh nghiệp, đổi mới tư duy đã giúp Quảng Ninh ngày càng nhận được thiện cảm, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công khai và hướng tới sự phát triển doanh nghiệp bền vững.

Cục Hải quan tỉnh - đơn vị dẫn đầu DDCI Quảng Ninh 2021 khối sở, ban, ngành.

Nâng chất các chỉ số

Là một trong những địa phương tiên phong triển khai và được đánh giá là bài bản, chuyên nghiệp, Quảng Ninh không ngừng hoàn thiện, chuẩn hóa bộ chỉ số DDCI và tiếp tục tìm kiếm ý tưởng mới. So với DDCI các địa phương khác, các chỉ tiêu, chỉ số của DDCI Quảng Ninh liên tục được cập nhật và điều chỉnh để bám sát với các vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm.

Điều này có thể thấy qua sự thay đổi trong cấu trúc phiếu khảo sát DDCI Quảng Ninh qua các năm. Nếu như giai đoạn 2016 – 2018, phiếu khảo sát tập trung vào chất lượng của bộ phận một cửa và thủ tục hành chính, thì giai đoạn 2019 – 2020, vấn đề tiếp cận đất đai và chất lượng cơ sở hạ tầng được đưa vào trở thành một trọng tâm mới. Tương tự, trong những năm trước cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và địa phương là một trong những trọng tâm của khảo sát, thì năm 2021 nội dung này không còn được đánh giá nữa để nhường không gian cho khảo sát đánh giá những thủ tục hành chính mà các sở, ban, ngành tương tác với doanh nghiệp nhiều nhất và thực trạng phát triển dịch vụ logistics của Quảng Ninh.

Bảng xếp hạng và điểm số chỉ số DDCI 2021 khối địa phương tỉnh Quảng Ninh.

Khảo sát DDCI Quảng Ninh năm 2021 tiếp tục sử dụng câu hỏi mở để tiếp thu ý kiến đóng góp, hiến kế của doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp về cơ chế chính sách của tỉnh, cải thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính và tinh thần, thái độ của các cấp chính quyền thuộc tỉnh nhằm nâng cao chất lượng điều hành, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh gắn với hình ảnh môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi.

Để ngày càng phản ánh tốt hơn cảm nhận và đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp với chất lượng phục vụ của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương, trong năm 2021, DDCI Quảng Ninh đã đưa thêm 2 chỉ tiêu cứng để đánh giá khối địa phương, đó là Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thực tế so với kế hoạch và Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới của địa phương so với tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Việc đưa hai tiêu chí cứng này vào đánh giá giúp cho thứ hạng của các địa phương phản ánh tốt hơn kết quả thực tiễn của việc điều hành kinh tế của các chính quyền địa phương.

Bảng xếp hạng và điểm số chỉ số DDCI 2021 khối sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh.

Ghi nhận tại Lễ công bố DDCI 2021 được tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngày 20/1 cho thấy vai trò điều hành và quản lý của chính quyền các huyện, thị, thành phố cũng được nâng cao. Theo kết quả được công bố, điểm trung vị của cả hai khối sở, ngành và địa phương năm 2021 đều được cải thiện so với năm 2020. Khối địa phương đạt 66,72 điểm, tăng gần 3 điểm phần trăm so với năm 2020. Còn khối sở, ban, ngành năm 2021 là 63,46 điểm, tăng mạnh từ 55,2 điểm năm 2020. Điểm đáng chú ý trong xếp hạng DDCI Quảng Ninh năm 2021 là chênh lệch điểm số giữa đơn vị đứng đầu và đứng cuối không lớn như những năm trước.

Rất nhiều chỉ tiêu liên quan đến chi phí thời gian tại cả hai khối sở, ban, ngành và địa phương đã dần tiệm cận mức cao nhất. Nhiều chỉ tiêu như quy trình và thủ tục hành chính dễ dàng, phí và lệ phí niêm yết công khai, thái độ của cán bộ tại các Trung tâm hành chính công... đều đạt gần 100%. Đặc biệt là chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự đã có sự cải thiện mạnh mẽ. Các tỷ lệ đánh giá trong chỉ số này đều có xu hướng tăng từ 2 đến 3 điểm % so với năm 2020. Các tiêu chí liên quan đến tính năng động và hiệu lực của hệ thống chính quyền địa phương và sở, ban, ngành, vai trò người đứng đầu cũng được đánh giá cao hơn so với năm trước. Kết quả là tỷ lệ doanh nghiệp ủng hộ lãnh đạo UBND chính quyền địa phương đã tăng từ 87% năm 2020 lên 91% năm 2021. Tương tự, tại khối sở, ban, ngành, tỷ lệ doanh nghiệp ủng hộ người đứng đầu Sở, ban, ngành đã tăng từ khoảng 63% năm 2020 lên 69% năm 2021...

Mức độ biến động các chỉ số thành phần.

Đánh giá về những ý tưởng mới trong việc cải tiến bộ chỉ số đánh giá DDCI 2021 của Quảng Ninh, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đánh giá: Quảng Ninh vừa là nhóm tỉnh đầu tiên thực hiện bộ chỉ số DDCI, vừa là một trong những tỉnh đi đầu về chất lượng và cách làm để đổi mới bộ chỉ số DDCI nhằm cải thiện môi trường đầu tư. Đây là hướng rất đúng và thực sự cần cho doanh nghiệp. Những điều chỉnh, bổ sung các chỉ số mới trong DDCI năm 2021 của tỉnh liên quan đến khảo sát ý kiến của doanh nghiệp về những TTHC cụ thể mà các sở, ban, ngành tương tác nhiều với doanh nghiệp và thực trạng phát triển dịch vụ logistics của Quảng Ninh sẽ giúp lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương của tỉnh tìm ra những dư địa cải cách hành chính để tiếp tục cải cách hơn nữa, giúp doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, là giải pháp hữu ích để các cơ quan, ban, ngành nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy ngành logistics trong thời gian tới phù hợp với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Các đại biểu tham gia tọa đàm về xây dựng và phát triển bộ chỉ số DDCI.

Xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế tại hội nghị công bố DDCI 2021, kết quả DDCI 2021 đã cho thấy một bức tranh tổng quát về năng lực điều hành của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương qua con mắt của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, kết quả đó cũng cho thấy còn những dư địa mà DDCI Quảng Ninh có thể cân nhắc bổ sung trong các năm tiếp theo để đáp ứng tốt hơn nữa kỳ vọng của doanh nghiệp và người dân.

Phát biểu tại Lễ công bố DDCI 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn, khẳng định: Qua báo cáo DDCI Quảng Ninh 2021, các sở, ban, ngành và địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận, phân tích chuyên sâu và so sánh với chính mình của năm trước, với các sở, ngành, địa phương khác để nhận diện rõ nét những việc đã làm được và chưa làm được, các điểm còn hạn chế, tồn tại trong ngành, lĩnh vực và địa phương mình. Các đơn vị, cán bộ của từng ngành và địa phương sẽ thấy cần phải luôn cố gắng, nỗ lực cải thiện bền bỉ và nâng cao hiệu quả công việc so với chính mình và so với các đơn vị dẫn đầu.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, nắm bắt tình hình sản xuất tại các doanh nghiệp trong KCN Đông Mai (TX Quảng Yên).

Gợi ý các giải pháp tiếp tục nâng cấp DDCI, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI, Giám đốc PCI Việt Nam cho rằng: Để Quảng Ninh tiếp tục bứt phá, xứng đáng với kỳ vọng là địa phương đứng đầu trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có một môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, an toàn, thân thiện, thì rõ ràng việc cải thiện chỉ số DDCI là rất cần thiết. Điều này không chỉ tạo sức bật với tỉnh mà còn khẳng định nền chính quyền kiến tạo và phục vụ đối với người dân, doanh nghiệp. Từ góc nhìn của PCI, Quảng Ninh cần tạo ra những điều tra sâu rộng hơn nữa, tăng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia khảo sát trực tuyến, thiết kế bảng hỏi phù hợp với từng nhóm đối tượng tham gia khảo sát, hay mở rộng phạm vi đánh giá, tổ chức rà soát định kỳ...

Để DDCI Quảng Ninh thực sự có ý nghĩa thúc đẩy nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị phát triển bền vững địa phương trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh tại hội nghị công bố DDCI 2021: DDCI Quảng Ninh đã bước sang năm thứ 7 đòi hỏi phải được đổi mới cách tiếp cận, tư duy cải cách phù hợp với xu hướng phát triển và bối cảnh mới để có thể tiếp cận được với các chuẩn mực cao hơn nhằm xây dựng nền hành chính quản lý - quản trị - kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội, tạo lập môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, nhất là trước sự phát triển của chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. Điều đó bắt buộc tỉnh phải đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính, tăng cường cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, dỡ bỏ rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh. Tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nhất là hộ kinh doanh cá thể phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực, kéo dài của dịch bệnh Covid-19; thường xuyên tổ chức đối thoại, trao đổi kịp thời nắm bắt các phản hồi chính sách và giải quyết các khó khăn, vướng mắc, giao nhiệm vụ có tính bắt buộc với thời hạn cụ thể và thiết lập kỷ cương nghiêm ngặt hơn trong quá trình triển khai.

Quảng Ninh đã và đang nỗ lực triển khai công cuộc chuyển đổi số toàn diện.

Theo chỉ đạo của tỉnh, ngay sau Lễ công bố DDCI 2021, các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các địa phương, các cơ quan liên quan trong tỉnh sẽ tập trung nghiên cứu nghiêm túc từng chỉ số nội hàm DDCI, kết quả trong 3 năm công bố DDCI đã được Tổ công tác PCI tổng hợp cung cấp để đánh giá, phân tích những lĩnh vực, chỉ số đã được cải thiện, những điểm, lĩnh vực còn chưa làm tốt; nghiên cứu ý kiến tham gia đóng góp, phản biện cho cơ quan, đơn vị mình; chủ động đề xuất, triển khai các giải pháp sáng tạo, hiệu quả, thiết thực để tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành của sở, ngành và địa phương, phục vụ doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần xây dựng hình ảnh môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Quảng Ninh thông thoáng, minh bạch và thuận lợi; tiếp tục là điểm đến tin cậy đối với các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Theo Thu Chung/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4852 Tổng lượt truy cập 872644356