Toàn tỉnh tổ chức khai giảng năm học mới vào sáng 5/9

Ngày 27/8, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục - Đào tạo, chủ tịch UBND các địa phương, thủ trưởng sở, ngành liên quan tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp trên địa bàn tỉnh; bố trí hợp lý số học sinh/lớp, số lớp/trường đảm bảo chất lượng giáo dục, phù hợp với khả năng của các cơ sở giáo dục và nhu cầu học tập của học sinh. Đặc biệt, quan tâm đến các cấp học mầm non, tiểu học, vùng khó khăn, khu vực đông dân cư; tạo mọi điều kiện để trẻ em trong độ tuổi được đến trường.

Toàn tỉnh tổ chức khai giảng năm học mới vào sáng 5/9.

Cùng với đó, hoàn thành việc sửa chữa, xây mới, trang sắm bổ sung cơ sở vật chất, đảm bảo đủ phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị, đồ dùng dạy học theo quy định; tiếp tục kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn cho học sinh, giáo viên khi đến trường; thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn, chống tai nạn thương tích cho học sinh, cán bộ, giáo viên; phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

Về tổ chức khai giảng năm học mới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất toàn tỉnh khai giảng năm học mới và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường vào ngày 5/9 (từ 7h30’ đến 9h00’). Việc tổ chức lễ khai giảng trang trọng, ngắn gọn, thiết thực, tiết kiệm, có ý nghĩa và phù hợp với từng lứa tuổi học sinh, từng địa bàn, từng cơ sở giáo dục; không tổ chức cho học sinh tập dượt khai giảng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh; có phương án khai giảng trong nhà để đề phòng thời tiết xấu.

Sở Giáo dục - Đào tạo chủ trì cùng với các sở, ngành, địa phương triển khai cụ thể Chỉ thị 2919 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019; kiểm tra rà soát tổng hợp về đội ngũ, cơ sở vật chất để xây dựng kế hoạch cụ thể; thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh về chấn chỉnh dạy thêm, học thêm; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc tuân thủ, quản lý thu, chi theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ giáo viên; tăng cường tổ chức và nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống, lịch sử, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật… Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về giáo dục - đào tạo; tham mưu cho UBND tỉnh phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020 đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương có kế hoạch cụ thể trong thời gian tiếp theo để hoàn thành chỉ tiêu về lĩnh vực giáo dục - đào tạo; tiếp tục rà soát, sắp xếp các trường, lớp, bố trí cán bộ, giáo viên các cấp học phù hợp; duy trì, giữ vững kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; thực hiện kiên cố hóa trường, lớp; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; nâng cao hiệu quả hoạt động các trung tâm cộng đồng, giáo dục thường xuyên; tiếp tục thực hiện các mục tiêu của đề án xây dựng xã hội học tập.

Theo Thái Bình/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 86846 Tổng lượt truy cập 90902119