Tập huấn VSATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh

Ngày 16-11, phòng Kinh tế thành phố tổ chức lớp tập huấn công tác đảm bảo vệ sinh ATTP cho 50 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tham gia tập huấn, đại diện các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được nghe báo cáo viên Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh phổ biến nội dung cơ bản một số văn bản qui phạm pháp luật, các Nghị định và Thông tư liên quan đến lĩnh vực ATTP như: Thông tư số 13/2014 hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP; Thông tư số 57/2015 quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Thông tư số 58/2014 quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; Thông tư 279/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, đại diện các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm còn được giải đáp những thắc mắc liên quan đến công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trong lĩnh vực công thương.

Tập huấn nhằm giúp chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần giữ gìn sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Hồng Nhung

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12342 Tổng lượt truy cập 13959612