Hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát 6 tháng cuối năm 2016 cụm khu vực miền Tây

Ngày 25-11, tại thành phố Uông Bí, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng cuối năm 2016 cụm khu vực miền Tây. Đồng chí Đỗ Vũ Chung, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Hoàng Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm 2016, các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các đơn vị đã tập trung triển khai, phấn đấu hoàn thành các chỉ đạo của Tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của điều lệ Đảng và thực tốt nhiệm vụ của cấp ủy giao, triển khai thực hiện đầy đủ các cuộc kiểm tra, giám sát đã đề ra trong năm 2016, tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cấp ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ủy ban kiểm tra các đơn vị đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo điều 30, điều 32 Điều lệ Đảng, chủ động thực hiện công tác giám sát thường xuyên, nắm bắt tình hình công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trực thuộc trong quản lý tài nguyên, khoáng sản, bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới. 7/7 đơn vị thuộc khu vực miền Tây đã xây dựng chương trình giám sát theo chuyên đề với tổng số 20 cuộc giám sát. Thực hiện Đề án 25, đến nay đã có 5/7 đơn vị trong cụm thực hiện nhất thể hóa chức danh Chủ nhiệm UBKT kiêm Chánh Thanh tra. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã phòng ngừa vi phạm, chấn chỉnh những tổ chức đảng, đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, đồng thời xử lý nghiêm túc tập thể, cá nhân có vi phạm nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Đối với TP Uông Bí, trong năm 2016 Ủy ban kiểm tra Thành ủy và các chi Đảng bộ cơ sở trực thuộc đã tiếp tục thực hiện việc giám sát thường xuyên đối với 51 tổ chức cơ sở Đảng với nội dung giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, các quy định của Đảng và cấp trên, giám sát việc nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tính đến ngày 25-11, Thành phố Uông Bí đã tiến hành 96/89 cuộc kiểm tra, giám sát bằng 107,8% kế hoạch.

Tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị, lãnh đạo các ủy ban kiểm tra 7 huyện, thị xã, thành phố khu vực miền Tây đã làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn cũng như các tồn tại trong việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát tại các đơn vị, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đồng chí Đỗ Vũ Chung, Ủy viên BTV, chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Vũ Chung, UVBTV, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm của các đơn vị trong triển khai thực hiện công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở. Đối với phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị cần xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát trên cơ sở bám sát tình hình địa phương; tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, tăng cường rèn luyện phẩm chất cách mạng; Ngoài thực hiện những nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều 30, điều 32, Điều lệ Đảng quy định, cấp ủy, UBKT các đơn vị trong cụm cần bám sát phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh năm 2017 với chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Tiếp tục quán triệt Chương trình hành động của UBKT Tỉnh ủy thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 86877 Tổng lượt truy cập 90902163