Đảng uỷ công ty Than Uông Bí – TKV và Đảng uỷ các phường, xã trên địa bàn TP Hạ Long, TP Uông Bí, thị xã Đông Triều: Sơ kết công tác phối hợp trong quản lý đảng viên, quản lý bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ năm 2022

Chiều 21/12, Đảng uỷ Công ty Than Uông Bí – TKV và Đảng uỷ các phường, xã trên địa bàn thành phố Hạ Long, thành phố Uông Bí và thị xã Đông Triều tổ chức sơ kết công tác phối hợp trong quản lý đảng viên, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.

Hiện, Đảng bộ công ty than Uông Bí – TKV có 1.460 đảng viên, sinh hoạt tại 47 chi bộ trực thuộc. Trong đó, sinh hoạt tại các phường, xã thuộc thành phố Uông Bí là 667 đồng chí, tại thị xã Đông Triều là 172 đồng chí, tại thành phố Hạ Long là 21 đồng chí. Năm qua, Đảng uỷ công ty và cấp uỷ các địa phương nơi công ty đứng chân và có đảng viên cư trú đã bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, của địa phương, xác định nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các giải pháp lãnh đạo kịp thời; chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác, các nội dung kế hoạch phối hợp đã ký kết. Sự phối hợp hiệu quả với Đảng uỷ các phường, xã đã tạo điều kiện thuận lợi để Đảng uỷ công ty Than Uông Bí lãnh, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của Công ty và địa phương; đồng thời, ngày càng nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, đảng viên theo quy định 213 – QĐ/TƯ và quản lý, bảo vệ tốt tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ. Trong năm, công ty cùng với chính quyền, công an các địa phương phối hợp trên 300 cuộc kiểm tra công tác bảo vệ ANTT, quản lý bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, ranh giới quản lý tài nguyên. Qua các đợt kiểm tra, không phát hiện trường hợp đào bới, thăm dò trái phép trong ranh giới công ty được giao quản lý. ANTT, tài nguyên ranh giới mỏ được kiểm soát, giữ vững.

Đảng uỷ công ty và Đảng uỷ các phường, xã trên địa bàn thành phố Uông Bí ký kết kế hoạch phối hợp năm 2023.

Đảng uỷ công ty và Đảng uỷ các phường, xã trên địa bàn thị xã Đông Triều ký kết kế hoạch phối hợp năm 2023.

Đảng uỷ công ty than Uông Bí – TKV và Đảng uỷ các phường, xã trên địa bàn thành phố Uông Bí, thành phố Hạ Long, thị xã Đông Triều tiếp tục ký kết kế hoạch phối hợp trong năm 2023 với một số nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu như: Đảng uỷ công ty sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động trong công ty gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của công ty và địa phương nơi cư trú; nâng cao trách nhiệm trong hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển than và quản lý đảng viên theo quy định 213; Chủ động, tích cực phối hợp với Đảng uỷ các phường, xã thuộc địa bàn công ty đứng chân và có ranh giới tài nguyên được giao quản lý, khai thác; thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, quản lý tài nguyên, giải phóng mặt bằng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn…

Hải Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1077 Tổng lượt truy cập 9038138