Công khai ngân sách

Thông báo số 09/TB-UBND ngày 05/01/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 12 tháng...

Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của thành phố Uông...

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2715/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Thông báo số 2581/TB-UBND ngày 05/12/2023 của UBND thành phố Uông Bí về công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm...

Quyết định số 6262/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí V/v điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023.

Quyết định số 6320/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách thành phố năm 2023 (lần 1).

Thông báo số 2045/TB-UBND ngày 03/10/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 09 tháng...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3733 Tổng lượt truy cập 91138690