CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Xã Thượng Yên Công: tặng quà động viên lực lượng phòng chống dịch và hỗ trợ hộ nghèo

Thiết thực động viên, tiếp sức cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, xã Thượng Yên Công đã tổ chức chương trình tặng quà 3 chốt kiểm soát dịch, CBCS công an xã, các y, bác sỹ công tác tại trạm y tế xã. Mỗi chốt và các đơn vị được tặng 1 suất quà trị giá 3 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Thượng Yên Công tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, xã Thượng Yên Công cũng đã tổ chức trao quà tới 21 hộ nghèo. Trong đó, mỗi hộ được hỗ trợ 10 kg gạo, 1 thùng mỳ tôm, 10 khẩu trang và 300.000 đồng.

Các hộ nghèo tại địa phương được hỗ trợ nhu yếu phẩm, khẩu trang và 300.000 đồng.

Kinh phí tặng quà các chốt kiểm soát, lực lượng công an, y tế và hộ nghèo được xã Thượng Yên Công trích nguồn huy động xã hội hoá từ các doanh nghiệp, tổ chức, người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo xã tặng quà động viên đội ngũ y tế thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch.

Từ khi phát động chương trình ủng hộ công tác phòng chống dịch đến nay, xã Thượng Yên Công đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức, người dân hỗ trợ tổng kinh phí 72 triệu đồng.

Chung tay cùng cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể địa phương, nhiều người dân Thượng Yên Công cũng đã trực tiếp tặng nhu yếu phẩm như: gạo, nước uống, hoa quả… động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn.

PV

Lỗi xảy ra ở Module: Html, View: Index, Section: ContentLeft

System.Data.Entity.Infrastructure.DbUpdateException: An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details. ---> System.Data.UpdateException: An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_HtmlMap_SysModuleControl". The conflict occurred in database "UongBi", table "dbo.SysModuleControl", column 'Id'. The statement has been terminated. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.Mapping.Update.Internal.DynamicUpdateCommand.Execute(UpdateTranslator translator, EntityConnection connection, Dictionary`2 identifierValues, List`1 generatedValues) at System.Data.Mapping.Update.Internal.UpdateTranslator.Update(IEntityStateManager stateManager, IEntityAdapter adapter) --- End of inner exception stack trace --- at System.Data.Mapping.Update.Internal.UpdateTranslator.Update(IEntityStateManager stateManager, IEntityAdapter adapter) at System.Data.Objects.ObjectContext.SaveChanges(SaveOptions options) at System.Data.Entity.Internal.InternalContext.SaveChanges() --- End of inner exception stack trace --- at System.Data.Entity.Internal.InternalContext.SaveChanges() at Html.Models.HtmlSettingDA.Save() in e:\FDI\Source\UongBi\Code\CTS.Web\Areas\HTML\Models\HtmlSettingDA.cs:line 86 at Html.Controllers.HtmlController.AddHtmlMap(Nullable`1 idModule, Nullable`1 idHtml, Nullable`1 idCoppy) in e:\FDI\Source\UongBi\Code\CTS.Web\Areas\HTML\Controllers\HtmlController.cs:line 68 at Html.Controllers.HtmlController.Index() in e:\FDI\Source\UongBi\Code\CTS.Web\Areas\HTML\Controllers\HtmlController.cs:line 42 at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] ) at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass42.b__41() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass37.<>c__DisplayClass39.b__33() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass4f.b__49() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass25.<>c__DisplayClass2a.b__20() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass25.b__22(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.<>c__DisplayClass1d.b__18(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3(IAsyncResult ar) at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3(IAsyncResult ar) at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c__DisplayClass8.b__3(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3(IAsyncResult ar) at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3() at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func) at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)

Thống kê truy cập
Đang online 642 Tổng lượt truy cập 2941270