Xã Điền Công

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ xã Điền Công

Địa chỉ: Thôn 2 - xã Điền Công - Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.665.848

FAX: 0203.3.665.885

E-mail công vụ: ubnddiencong.ub@quangninh.gov.vn

 

Ảnh Trụ sở xã Điền Công.

2. Tổ chức bộ máy: 

 

 

- Đồng chí: Vũ Văn Đổng

- Chức vụ: PBT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Điền Công

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0904495228

Email: vuvandong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Hà Thị Huyền

- Chức vụ:  Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Điền Công

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán; Thạc sĩ Kinh tế công nghiệp

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0333.661458 - 0915626686

- Emailhathihuyen@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Văn Dũng

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0333665885 - 0989340111

- Email: vuvandung@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Đức Anh

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0333665809-0976282670

Emailvuducanh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Đức Luyến

- Chức vụ: Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã

- Điện thoại: 01204.654.423

- Email: vuducluyen@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đoàn Thị Hằng

- Chức vụ: CC tài chính kế toán

- Điện thoại: 0967.608.633

- Email: doanthihang@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Vũ Văn Tuấn

- Chức vụ: CC văn phòng thống kê

- Điện thoại: 0203.3665.484 - 01649.268.259

- Email: vuvantuan@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Bùi Công Điện

- Chức vụ: CC văn hóa xã hội - VHTT

- Điện thoại: 0984.171.505

- Email: buicongdien@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Vũ Văn Nghiễn

- Chức vụ: CC ĐC-XD-ĐT&MT

- Điện thoại: 

- Email: vuvannghien@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Viết Quảng

- Chức vụ: Trưởng Công an

- Điện thoại: 

- Email: nguyenvietquang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Ngô Thị Huyền

- Chức vụ: ĐCXD - XDCB

- Điện thoại: 

- Email: ngothihuyen@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trịnh Thu Loan

- Chức vụ: ĐC-XD-NN&MT

- Điện thoại: 

- Email: trinhthuloan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Thị Lệ Thủy

- Chức vụ: CC văn hóa xã hội, TBXH

- Điện thoại: 0934.206.024

- Email: vuthilethuy@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Vũ Thị Thúy Lan

- Chức vụ: Thường trực Đảng ủy - Chủ nhiệm UBKT

- Điện thoại: 0915.205.669

- Email: vuthilthuylan@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Vũ Đức Chính

- Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên xã

- Điện thoại: 0979.013.989

- Email: vuducchinh@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Phạm Thị Thủy Chung

- Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã

- Điện thoại: 

- Email: phamthithuychung@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hà

- Chức vụ: CC văn phòng thống kê

- Điện thoại: 01653.780.888

- Email: nguyenthiha@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Phạm Văn Yên

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Điện thoại: 0934.323.828

- Email: phamvanyen@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Vũ Đức Tặng

- Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã

- Điện thoại: 0936.143.303

- Email: vuductang@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Đoàn Thị Băng

- Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN xã

- Điện thoại: 0986.597.870

- Email: doanthibang@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Vũ Văn Đoàn

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân

- Điện thoại: 0936.718.327

- Email: vuvandoan@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Vũ Văn Hải

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng CHQS xã

- Điện thoại: 0978.845.189

- Email: vuvanhai@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Vũ Thị Huyền

- Chức vụ: PCT UB MTTQ xã

- Điện thoại: 01645.207.596

- Email: vuthihuyen@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Lê Văn Tuynh

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã

- Điện thoại: 01682.028.420

- Email: levantuynh@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Vũ Văn Tưởng

- Chức vụ: CB giao thông thủy lợi

- Điện thoại: 0904.478.298

- Email: vuvantuong@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Lưu Văn Nhuận

- Chức vụ: CB Dân số KHHGĐ

- Điện thoại: 

- Email: luuvannhuan@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Nga

- Chức vụ: Văn thư -lưu trữ, tạp vụ-Dân số, Trẻ em, XDGN

- Điện thoại: 01288.208.764

- Email: nguyenthithuynga@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Lê Thị Xuyến

- Chức vụ: PCT Hội LHPN xã, Trưởng thôn -Bí thư chi bộ 1

- Điện thoại: 0934.389.061

- Email: lethixuyen@quangninh.gov.vn

 

3. Diện tích, Dân số:
UBND xã Điền Công có diện tích tự nhiên là 12,46km2; Có tổng số dân là 1085 người;  mật độ dân cư 145 người/km2.
4. Văn hoá dân tộc:
Trên địa bàn xã có 02 dân tộc: Dân tộc Kinh và dân tộc Tày; dân tộc kinh là chủ yếu chiếm 99,83% còn lại là dân tộc Tày = 0,17%.
5. Xã Điền Công được chia làm 3 thôn bao gồm:
- Thôn 1;
- Thôn 2;
- Thôn 3.
6. Vị trí địa lý: Là một xã sung quanh sông ngòi bao quanh.
- Phía Đông giáp xã Đôg Mai, Sông Khoai, Hiệp Hoà - huyện Yên Hưng - Quảng Ninh.
- Phía Nam giáp sông Bạch Đằng, Gia Minh, Minh Đức - huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- Phía Tây giáp Cảng Điền Công - phường Quang Trung.
- Phía Bắc giáp phường Quang Trung - phường Trưng Vương thị xã Uông Bí.
7. Trên địa bàn có khu di tích lịch sử văn hoá Đình Điền Công đã được Nhà nước xếp hạng năm 2000. Hiện nay công trình đang được Bộ Văn hoá đầu tư tu bổ (công trình đang xây dựng).

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 986 Tổng lượt truy cập 872702509