CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Uông Bí: Sáng tạo, đổi mới công tác xây dựng Đảng

Trong những năm qua, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của TP Uông Bí đã có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng đã được nâng lên. Việc ban hành Nghị quyết, xây dựng các chương trình, kế hoạch của cấp ủy đã sát hơn với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Để có kết quả này, Thành ủy Uông Bí đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, ngăn ngừa sự thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thành ủy Uông Bí đã tổ chức rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy thuộc thành phố theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng; duy trì nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, công tác quản lý đảng tịch, đảng vụ. Các cấp ủy đảng đều nghiêm túc tổ chức 2 kỳ sinh hoạt của đảng viên nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Đảng bộ TP Uông Bí biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.

Cùng với đó, thành phố cũng chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy Uông Bí đã ban hành Chương trình hành động số 29-CTr/TU  thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Trung ương, Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy gắn với Quyết định số 1873-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, duy trì tốt việc nhất thể hóa Bí thư cấp ủy với người đứng đầu chính quyền. Đến nay thành phố có 5/11 đồng chí bí thư Đảng bộ đồng thời là chủ tịch UBND và 5/11 đồng chí bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã.

Trong năm 2018, TP Uông Bí đã thực hiện hợp nhất, sớm ổn định tổ chức và hoạt động của cơ quan Tổ chức - Nội vụ; cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố theo các Quyết định số 913-QĐ/TU và Quyết định số 920-QĐ/TU, ngày 28/2/2018 của BTV Tỉnh ủy. Đồng thời, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ quan Tổ chức - Nội vụ và Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố; đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố sau khi chuyển nhiệm vụ về Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Cùng với đó, thành phố cũng thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức; thực hiện từng bước tự chủ một phần và tự chủ toàn phần về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công thuộc thành phố. Trong đó, giải thể Trung tâm Tư vấn thiết kế kiến trúc thành phố; xây dựng Đề án sắp xếp lại các trường học công lập theo hướng hợp nhất trường TH với THCS có quy mô nhỏ thành trường phổ thông liên cấp TH và THCS đối với những nơi đủ điều kiện. Chuyển Trung tâm DS-KHHGĐ về trực thuộc Trung tâm Y tế thành phố theo Quyết định số 1982/QĐ-UBND của UBND tỉnh; bàn giao 11 viên chức dân số và 14 viên chức y tế trường học về các trạm y tế xã, phường.

Trong năm 2018, thành phố tổ chức kết nạp được 278 đảng viên; chuyển Đảng chính thức cho 280 đảng viên; chuyển sinh hoạt Đảng cho 636 đảng viên; phát thẻ Đảng cho 150 đồng chí; xóa tên 4 trường hợp và cho ra khỏi Đảng 5 trường hợp vi phạm tư cách. Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tập trung rà soát, hoàn thiện các quy chế về đánh giá, luân chuyển, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ.

Công tác kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên cũng được thành phố duy trì nề nếp, ngày càng chặt chẽ đảm bảo dân chủ công khai, kịp thời, đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn và thủ tục. Việc kiểm điểm, đánh giá gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả đánh giá đã phản ánh đúng thực chất, coi trọng chất lượng, khắc phục dần bệnh thành tích, gắn vai trò trách nhiệm của các cấp ủy trách nhiệm của người đứng đầu, sự gương mẫu của đảng viên trong việc đánh giá, phân loại và bình xét khen thưởng.

Theo kết quả đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018, toàn Đảng bộ TP Uông Bí có 45/50 cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 9 cơ sở đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) và 302/307 chi bộ đủ điều kiện đánh giá: 67 chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 218 chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 14 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ và 3 chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Số đảng viên được phân tích chất lượng là 6.563/7.325 đảng viên, trong đó 1.025 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 4.942 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 561 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 35 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2018, Đảng bộ thành phố đã biểu dương khen thưởng 9 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 21 tập thể, 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 15 đồng chí bí thư kiêm trưởng thôn, khu có thành tích xuất sắc đề nghị Tỉnh ủy khen thưởng. Các chi, đảng bộ đã biểu dương, khen thưởng hàng trăm tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực công tác.

 

Theo Hà Chi/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 142 Tổng lượt truy cập 11755911