Video

Đang tải ...

Uông Bí phát huy sức mạnh từ các phong trào thi đua – khen thưởng

Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, linh hoạt, TP Uông Bí đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh, tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 16/12/2020 của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và chủ đề công tác năm "Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; đẩy nhanh tốc độ triển khai, xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại". Cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sôi nổi thi đua thực hiện quyết liệt, hiệu quả “mục tiêu kép”, giữ vững địa bàn an toàn, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, đánh dấu năm 2021 là một năm thắng lợi khá toàn diện.
Video khác

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 5048 Tổng lượt truy cập 872644773
Liên kết khác